What a waste hero

What a Waste

I hundredevis af år har vi mennesker udvundet nye råvarer, som om der ikke var nogen dag i morgen. Vi producerer mad, fremstiller produkter, bygger huse og veje. Og når det, vi har skabt, har udtjent sin rolle i samfundet, bliver det til affald. Og så starter vi forfra.

I dag ved vi, at vores måde at udvinde naturressourcer og producere nye materialer på, er ansvarlig for halvdelen af verdens klimaemissioner og 90 procent af truslen mod biodiversiteten. Og snart er jordens ressourcer ved at blive opbrugt.

Men der findes en løsning. Affald er nemlig en skattekiste fyldt med vigtige råvarer, som kan genanvendes. Og vi har mange nøgler, der kan låse den op. Hos os bliver fiskeafføring til vedvarende energi, og aske bliver til metal - men vi vil gerne gøre mere. For hvis den globale genanvendelsesgrad bare øges med ti procent, har vi en meget god chance for at nå klimamålene.

Så hvorfor tænke i nyt? Tænk cirkulært.

What a waste - nyt syn på affald

Nyt syn på affald

Overgangen til en cirkulær økonomi er afgørende for at mildne klimaforandringerne, men den nuværende opfattelse af affald står i vejen for denne overgang.

What a waste

Cirkulært byggeri

I løbet af foråret 2023 inviterede Ragn-Sells interessenter til at deltage i en række rundbordsdiskussioner om byggesektoren i større byer i Danmark, Sverige, Norge og Estland.

Havbrug - What a Waste

Fiskeafføring

Hvert år lækkes tusindvis af ton fiskeslam fra norske fiskefarme direkte ud i havet. Nu gør ny teknologi dette affald brugbart, både som en væsentlig energikilde og til at producere næringsstoffet fosfor.