Håndtering af plastikaffald

Plastikaffald udgør en global udfordring og kræver i høj grad opmærksomhed og handling. Plastikprodukter er en stor del af vores hverdag og har en vigtig alsidighed og brugervenlighed. Dog har den hurtige udbredelse og massive brug af plastik skabt et stigende problem inden for affald og forurening

Plastikaffald kan tage mange former, fra engangsplastik som poser og flasker til emballage, legetøj og elektronikkomponenter. Den lange nedbrydningstid for plastik i naturen gør det til en trussel for økosystemer og dyreliv. Mikroplastik, der er små plastikpartikler, findes nu overalt, fra verdenshavene til luften, vi indånder.

Det er derfor altafgørende, at vi håndterer vores plastikaffald på en bæredygtig måde, netop for at reducere dets indvirkning på miljøet. Det indebærer genanvendelse, genbrug og minimering af engangsplastik. Ved at indsamle og genbruge plastikressourcerne kan vi mindske behovet for at producere nyt plastik og dermed reducere vores afhængighed af jomfruelige råmaterialer og den energi, der kræves til plastikproduktion.

En fællesnævner for de fleste plastikprodukter er, at de stammer fra en fossil kilde, som regel olie. Når man genanvender plastik, kan man mindske udvindingen af disse fossile ressourcer, og samtidigt reduceres udledning af CO2 med ca. 50%, når plastaffaldet, i stedet for at blive forbrændt, genanvendes.

I Ragn-Sells har vi fokus på håndtering af plastikaffald. Vi arbejder på at indsamle og genanvende plastikressourcer fra forskellige kilder, herunder husholdningsaffald, industrielt affald og elektronikaffald. Dette gør det muligt at transformere plastikaffaldet til værdifulde ressourcer, der kan anvendes i forskellige produkter og industrier.

Fair Plastic Logo

FAIR-Plastic

FAIR-Plastic er et varemærke og din garanti for at vælge bæredygtigt plastik, der gør en reel forskel. Klik her for at læse mere om vores FAIR-Plastic koncept.

Vi hjælper vores kunder med at identificere, hvilke fraktioner det er muligt at genanvende, samt hvordan de kan håndteres og sorteres bedst muligt. Ydermere gennemfører vi også altid kvalitetskontrol på vores anlæg, så plastikken kan genanvendes under gode og bæredygtige forhold.

Ved at ændre vores perspektiv på plastikaffald og betragte det som en ressource snarere end spild, kan vi bevæge os mod en mere bæredygtig fremtid med mindre plastikforurening og mindre belastning på vores natur. Sammen kan vi forhindre plastikaffald i at være en byrde og i stedet omdanne det til en ressource, der gavner vores samfund og planeten.