What a Waste banner

Vi udfordrer synet på affald med ny kampagne

Vi har i Ragn-Sells lanceret brandkampagnen ”What a Waste!”, med det formål at udfordre synet på affald og fremme overgangen til et cirkulært samfund

05 sep. 2023

I en verden, hvor ubrugte ressourcer i affald går tabt, har vi til hensigt at inspirere til en ny forståelse af affald og opfordre til en overgang mod en cirkulær økonomi med kampagnen ”What a Waste!”

Cecilia Zarbell, kommunikations- og brandchef hos Ragn-Sells, understreger også vigtigheden i, at vi genovervejer vores syn på affald:

”Hvis vi mener det alvorligt, at vi ønsker at skabe et bæredygtigt samfund, skal vi også bruge de råmaterialer, vi allerede har, igen og igen. Men det kræver en helt ny opfattelse af affaldet. Med kampagnen ”What a Waste!” ønsker vi at inspirere flere mennesker til at omfavne den cirkulære tankegang.”

Når produkter forbruges, bliver de til affald, men indeholder ofte stadigvæk værdifulde råmaterialer, der kan genanvendes. Samtidig påpeger FN, at halvdelen af verdens kulstofemissioner og 90% af truslen mod biodiversiteten stammer fra den konstante stræben efter nye råmaterialer i stedet for at udnytte de allerede eksisterende råmaterialer.

”What a Waste!” Vores affald er en skattekiste fuld af værdifulde råmaterialer, der kan genanvendes. Men for at kunne udnytte dem skal vi genoverveje vores syn på affald som en bæredygtig kilde til råmaterialer. I dag er det billigere at udvinde nye råmaterialer end at bruge dem, der allerede eksisterer – og det skal ændres, siger Cecilia Zarbell.