Verden har brug for en ny indstilling til affald

Vi har brug for et nyt perspektiv på affald. Overgangen til en cirkulær økonomi er afgørende for at minimere klimaforandringerne, udtømningen af vores naturressourcer og risikoen for at overskride planetariske grænser. Men den nuværende opfattelse af affald står i vejen for denne overgang

Mange nationer, herunder også EU, har forpligtet sig til at transformere samfundet til en cirkulær økonomi og har også handlingsplaner på plads for at kunne gøre det til virkelighed. Imidlertid skaber den traditionelle lineære økonomi flere hindringer for sådan en overgang, især når det kommer til samfundets syn på affald.

- Overgangen til en cirkulær økonomi kræver en helt ny indstilling til affald. Vi er nødt til at begynde at behandle affald som en værdifuld kilde til bæredygtige ressourcer, siger Susanna Lind, Head of Public Affairs
i Ragn-Sells Sverige.

I stedet for at minimere mængden af affald, argumenterer Susanna for, at vores overordnede mål skal være at reducere den ikke-bæredygtige udvinding af jomfruelige materialer.

- Hovedformålet med affaldshierarkiet, som er mere eller mindre grundlæggende for al nuværende lovgivning og regulering af affald i Europa og andre udviklede lande, er at reducere affald. Derfor adresserer det ikke det rigtige problem. Tværtimod modvirker det bestræbelserne efter at etablere store cirkulære strømme.

susannalind.jpg

For at muliggøre en cirkulær økonomi, skal affaldshierarkiet erstattes af et nyt styrende princip, der i stedet fokuserer på ressourcerne. Udgangspunktet for al lovgivning og regulering bør være en grundlæggende strategi for en bæredygtig forsyning af råmaterialer. Det ville tillade, at de råmaterialer, vi allerede har udvundet, kan bruges effektivt, uden at udgøre en trussel mod vores sundhed, miljø eller klima.

- Giv al produktion af materialer de samme betingelser, uanset om oprindelsen er affald eller jomfruelig produktion. I dag bærer jomfruelige materialer ikke fuldt ud omkostningerne ved deres udvinding og udledninger, hvilket giver dem en konkurrencefordel i forhold til genanvendte materialer, konkluderer Susanna.