Madaffald som cirkulær ressource

Madaffald udgør en betydelig og unødvendig byrde for både vores pengepung og miljøet. Hvert år smider vi enorme mængder mad i skraldespanden

Ifølge en opgørelse udarbejdet af Miljøstyrelsen fra 2021, produceres der hvert år 1.214.000 ton madaffald i Danmark. Og det er vel at mærke kun det madaffald, der sorteres rigtigt.

Og når vi producerer så meget madaffald, er det alt afgørende, at vi sorterer det korrekt og realiserer det cirkulære potentiale i de ressourcer, vi smider ud.

Madaffald omfatter alt fra rådne grøntsager og overskudsbrød til udløbne mejeriprodukter og rester fra vores måltider. Hvis ikke vi sorterer det korrekt, ender det ofte på et forbrændingsanlæg, hvor genanvendelsesmulighederne ikke udnyttes korrekt.

Håndtering af madaffald på en bæredygtig måde er essentiel for at mindske miljøpåvirkningen og reducere vores fødevarespild. Madaffaldet, når det ikke behandles korrekt, nedbrydes og frigiver metan, en potent drivhusgas, der bidrager til klimaforandringer. Derudover spilder vi de ressourcer, der er brugt på at producere maden, herunder vand, jord og energi.


Mark med mejetærsker

Ved at se på madaffald som en ressource kan vi minimere spildet og maksimere udnyttelsen af vores fødevarer. Dette indebærer kompostering, biogasproduktion og genanvendelse af organiske materialer til gødning eller biodiesel.

Selvom sortering er en vigtig del i forbindelse med håndtering af madaffald, er det stadigvæk vigtigste at stræbe efter at reducere vores madspild, f.eks. ved at planlægge måltider bedre, opbevare fødevarer korrekt og donere overskudsprodukter til velgørenhed.

I Ragn-Sells Danmark har vi to forbehandlingsanlæg, der er specialiseret i at modtage og bearbejde madaffald. Affaldet, vi behandler, er en blanding af kildesorteret organisk dagrenovation og organisk affald. Som det eneste forbehandlingsanlæg i Danmark, modtager vi madaffald både med og uden emballage, og vores proces gør det muligt at genanvende emballagedelen også og sende den tilbage til plastproducenterne, som så kan bruge plasten i nye plastprodukter.

Ved at ændre vores perspektiv på madaffald og betragte det som en ressource snarere end spild, kan vi bevæge os mod en mere bæredygtig fremtid med mindre miljøbelastning og bedre fødevaresikkerhed.