Stort cirkulært potentiale i udtjente tekstiler

Tekstiler, der ikke længere kan bruges, udgør en fraktion med et oplagt cirkulært potentiale og udnyttes på nuværende tidspunkt langtfra godt nok

Tekstilaffald er kort fortalt de tekstiler, som andre ikke kan få glæde af – de ensomme sokker og det ødelagte, hullede tøj. Det er tøjet, der bør sendes til genanvendelse og derfor sorteres som tekstilaffald, fordi det så forbliver i kredsløbet og kan bruges som en ny ressource i f.eks. produktion af nye tekstiler.

For det er stadigvæk langt bedre for miljøet, hvis det tøj, som ikke fejler noget, gives eller sælges videre i den form, det har, og på den måde genbruges direkte. Her bevares de ressourcer, der allerede er lagt i tøjet. Det er derfor vigtigt, at vi stadigvæk sorterer til genbrug.

Tekstiler, der ikke håndteres korrekt, udgør en massiv belastning for miljøet. Ukorrekt håndtering resulterer nemlig ofte i deponering eller forbrænding, hvor tekstilerne ellers kunne have fået nyt liv eller være blevet genbrugt direkte. Det er spild af værdifulde ressourcer og bidrager til miljøproblemer som forurening og klimaforandringer.

Tekstilproduktion anslås at være en af de mest miljøbelastende industrier i verden, og det kræver f.eks. 1.400 liter vand at producere en enkelt T-shirt. Det er endnu en grund til, at det er vigtigt, at vi genanvender og genbruger så mange tekstiler som muligt, for at minimere brugen af jomfruelige råvarer i produkterne.

Derfor er sortering også et vigtigt kriterie for håndtering af tekstiler. I vores proces udsorteres der først manuelt til henholdsvis direkte genbrug og genanvendelse, og fejlsorteringer sorteres fra og bruges til energiudvinding i stedet.

Efter den sortering, vi foretager på vores anlæg, hvor tekstilerne udsorteres i to strømme – en til genanvendelse og en til genbrug, omlæsses tekstilerne og sendes til en finsortering hos vores partner Boer Group og genanvendelsesdelen som er udsorteret i forsorteringen sendes til Holland. Ved finsorteringen udsorteres varegrupper afhængig af efterspørgsel, og ved genanvendelsesprocessen i Holland produceres råvarer, som sælges og bruges til produktion af nye produkter.

Bunke af tøj

Hvis vi behandler udtjente tekstiler eller tekstiler, vi ikke ønsker at bruge mere, som en ressource frem for affald, skaber vi langt bedre muligheder for en bæredygtig fremtid. Hos Ragn-Sells arbejder vi derfor aktivt med at håndtere og afsætte tekstilerne på en ansvarlig og effektiv måde. Ved at fokusere på kvalitet og samarbejdet med vores partner stræber vi efter at transformere tekstiler til værdifulde ressourcer og bidrage til en mere cirkulær tekstilindustri.