Et ændret syn på elektronikaffald

I dag ser vi elektroniske produkter som en selvfølge. Men med elektroniske produkter som en central del af vores daglige liv produceres og forældes elektroniske produkter i en hastighed, der efterlader os med enorme mængder affald

Derfor er det vigtigt, at vi ændrer vores syn på elektronikaffald og realiserer det cirkulære potentiale, der er i disse produkter.

Elektronikaffald omfatter alt fra mobiltelefoner og bærbare computere til udtjente køleskabe og elektrisk værktøj.

Korrekt håndtering af elektronikaffald er afgørende for at mindske de miljømæssige fodspor. Elektroniske produkter indeholder værdifulde metaller som guld, sølv og kobber, samt materialer som plastik og glas, der skal genanvendes. Når elektronikaffald deponeres eller brændes, går disse ressourcer nemlig tabt og bidrager til forurening og ressourceknaphed.

Ved at se på elektronikaffald som en ressource kan vi minimere mængden af jomfruelige ressourcer, det kræver at producere nye elektroniske produkter. Genanvendelse og opgradering af elektronik er nøglen til at reducere affaldsmængden og reducere vores samlede miljømæssige belastning.

I Ragn-Sells håndterer og sorterer vi elektronikken manuelt, afgifter materialerne for farligt affald og genanvender store dele af plastikken. Når det er muligt at genbruge produkterne som de er, har vi samarbejdspartnere, der giver produkterne nyt liv. Disse partnere er nøje udvalgt, således at det sikres, at produkterne sendes til steder, hvor det er muligt at få mest muligt ud af dem, samt at parterne lever op til de kvalitetskrav, som Ragn-Sells stiller.

Mange elektroniske produkter indeholder følsomme oplysninger, og derfor sikrer vi os også, at alle følsomme oplysninger fjernes, inden produkterne genbruges. Desuden genbruges ingen produkter uden kundens accept.

Elektronikboks

Ragn-Sells indsamler genbrugsegnet elektronik

Projektet, der løber til udgangen af 2024, går ud på at der er opstillet en række elektronikbokse forskellige centrale steder i Københavns Kommune, hvor borgere kan aflevere rugt elektronik. Klik her for at læse mere. 

Vi skal derfor sammen tage ansvar, og sørge for en korrekt sortering og bæredygtig håndtering af elektronikaffald. Ved at indsamle, genbruge og genanvende elektronikprodukter, giver vi dem et nyt liv og bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

Sammen kan vi forhindre elektronikaffald i at være spild, og i stedet omdanne det til en værdifuld ressource i vores cirkulære økonomi.