Vores tilgang til bæredygtighed

Ragn-Sells’ bæredygtighedsstrategi styrer vores arbejde hen imod bæredygtighed og en fuldt cirkulær økonomi

Det overordnede mål for Ragn-Sells’ bæredygtighedsstrategi er vores mål om at være klimapositive i 2030 og at drive overgangen til et samfund baseret på cirkulære principper i en kulstoffattig økonomi.

Vores bæredygtighedsstrategi er baseret på vores vision om at være et levende bevis på, at omsorg for jorden og forretning går hånd i hånd. Vi ønsker at lede transformationen hen imod et cirkulært samfund, der bekymrer sig om miljøet, modvirker klimaændringer og hjælper samfund med at blomstre. Vi giver samfundet en afgørende service, idet vi tager os af affaldsprodukter, som ellers ville bidrage til forurening af både luft, jord og vand.

Vi bidrager også til en omstilling til en cirkulær økonomi, hvor affald bliver til ressourcer for at sikre adgangen til råvarer i samfundet. Dette hjælper os med at imødegå klimaændringer ved at reducere CO2e-emissioner fra udvinding af nye materialer. Da vores kerneforretning er baseret på ideen om at være bæredygtig, anser vi vores forretningsstrategi for at være en integreret del af vores bæredygtighedsstrategi. Det giver os momentum i alt bæredygtighedsarbejde og består af fem områder, der forstærker hinanden, hjælper os med at nå vores bæredygtighedsmål og skaber konkurrencefordele.

Gennem vores bæredygtighedsstrategi stræber vi efter at integrere bæredygtighed i alle aspekter af vores forretning:

 

behandlingsanlæg

Værdiskabelse og innovation

Vi samarbejder med alle interessenter om at udvikle innovative løsninger og tjenester, der skaber værdi for miljøet, samfundet og økonomien som helhed, såvel som for Ragn-Sells som virksomhed.

Medarbejder i Ragn-Sells

Klima og miljø

Vores cirkulære forretningsmodel er designet til at minimere negativ miljøpåvirkning og nå vores ambition om at være klimapositiv i 2030.

Gruppe medarbejdere

Mennesker og kultur

At have og opretholde en sikker, inkluderende og visionær kultur er nøglen i vores ambition om at transformere samfundet til en cirkulær økonomi. De mennesker, der arbejder hos Ragn-Sells, er kernen i dette arbejde.

By

Ansvarlige relationer

Vi mener, at partnerskaber og samarbejde er nøglen til at transformere vores lineære økonomi til et cirkulært samfund.