Klima og miljø

Vores cirkulære forretningsmodel er designet til at minimere negativ miljøpåvirkning og til at nå vores ambitioner om at blive klimapositive inden 2030

FN's klimapanel, IPCC, har indtil videre fremlagt fem rapporter, der opsummerer klimaets videnskabelige status. Det overordnede fokus har tidligere været på at reducere fossile energikilder, der anvendes inden for transport, varme og industri. Nyere forskning viser nu i stigende grad, at vi også skal ændre, hvordan vi bygger og producerer varer, da produktionen er ansvarlig for næsten halvdelen af vores Co2 udledninger.

Derfor ændrede vi i Ragn-Sells vores gamle familievirksomhed, med rødder i det nittende århundrede, fra at være enden på vejen for affaldet, til at være en råvareleverandør i et genanvendelsessamfund. Du kan læse mere om Ragn-Sells rejse her. 

Billede af Miranda Jensen

”Emissions of greenhouse gases are one of the most important environmental aspects for us to consider."

- Miranda Jensen, Environmental Manager Ragn-Sells Group

I dag bygger Ragn-Sells forretningsidé på cirkulære løsninger og lukning af materialestrømme. Mange af vores funktioner gør det muligt at returnere mere materiale til materialekredsløbet, med reduceret produktion af primære ressourcer som resultat.

Vores virksomhed kan have en stærk positiv miljøpåvirkning ved at lave nye ressourcer fra affaldsmaterialer og fjerne giftige komponenter fra materialekredsløbet. Vores tilgang til at holde samfundet inden for de planetariske grænser gennem vores forretning er tydeligt beskrevet i Ragn-Sells forretningsstrategi.