Ansvarlige relationer

Partnerskab og samarbejde er nøglen til at transformere vores lineære økonomi til et cirkulært samfund

Skiftet fra lineære materialestrømme til cirkulære materialestrømme har potentiale til at skabe nye forretningsmodeller, nye samarbejder gennem hele værdikæden samt skabelsen af nye bæredygtige teknologier. Men der er udfordringer ved denne omstilling. Ragn-Sells arbejder aktivt for at skabe det holdningsskifte og den reguleringsreform, der skal til, for at affald kan ses og bruges som en ressource.

"True circularity requires international cooperation and free movement across borders for waste and materials produced from waste. Through our strong engagement, we bring forward innovative solutions, influence stakeholders and work hard to be an active voice of circular economy in the public debate.”

- Pär Larshans, Director of Sustainability & Public Affairs Ragn-Sells Group