Bæredygtighedsmål

Vores overordnede bæredygtighedsstrategi er dybt forankret i Ragn-Sells vision om at være et levende bevis på at omsorg for jorden og forretninger går hånd i hånd

Den overordnede ambition i Ragn-Sells bæredygtighedsstrategi, som har guidet os de seneste år, og som vil forsætte med at guide os fremadrettet de kommende år, ser således ud:

"At være klimapositiv inden 2030 og være med til at drive overgangen til et samfund baseret på cirkulære principper hvor Co2-udledninger minimeres."

I praksis betyder dette, at inden 2030 har vi reduceret vores egen Co2-udledning med mindst 50% sammenholdt med 2019.

Desuden skal vi gennem nye cirkulære innovationer og løsning – såsom afgiftning, ressourcegenanvendelse, udledningsreduktion eller opsamling - implementeret i samarbejde med vores forretningspartnere, bidrage positivt til klimaet, således at Co2 udledninger undgås eller lagres andre steder. 

For at opnå det forpligtende ambitioner, har vi identificeret syv mål relateret til miljø, samfund, og ledelse (ESG), der skal opnås inden 2030.

Agenda 2030