Bæredygtighedsmål

Vores overordnede bæredygtighedsstrategi er dybt forankret i Ragn-Sells vision om at være et levende bevis på at omsorg for jorden og forretninger går hånd i hånd og er tilpasset med Agenda 2030 for bæredygtig udvikling

Bæredygtighedsmål

Følgende mål er særligt relevante for vores virksomhed: SDG 9 Industri, Innovation og Infrastruktur, SDG 12 Ansvarligt forbrug og produktion, SDG 13 Klimaindsats og SDG 17 Partnerskaber for målene.

For at opfylde vores strategi og opnå vores bæredygtighedsforpligtelser, har vi identificeret syv bæredygtighedsmål, der skal nås inden 2030:

 

 

#1 Mangfoldighed 

Mål: Kulturen i Ragn-Sells er inkluderende og ikke-diskriminerende, hvor mangfoldighed og kønsbalance blandt virksomhedsledere er normen.
 

#2 Arbejdssikkerhed 

Mål: Vores arbejdssikkerhed er brancheførende, og vi opfattes som en rollemodel.

 

#3 Ressourcefokus i stedet for affaldsfokus

Mål: Det etablerede affaldshierarki (en del af EU-lovgivningen) er erstattet af et ressourcefokus i stedet for et affaldsfokusprincip, der understreger vigtigheden af at sikre tilgængeligheden af cirkulære ressourcer.
 

#4 Reducering af CO2e-udledninger

Mål: Ragn-Sells har reduceret C02-aftrykket fra vores drift og faciliteter i overensstemmelse med, eller bedre end, Paris-aftalen.
 

#5 Cirkulære løsninger

Mål: Gennem samarbejde med partnere og samfund udvikler og implementerer vi raffinerede og værdiskabende cirkulære materialestrømme, med det formål at øge materialegenanvendelse og undgå emissioner.
 

#6 Transparente materialestrømme

Mål: Deponeringen af vores downstream-materiale på verdensmarkedet overvåges og revideres på en gennemsigtig og kompatibel måde og er normen i samfundet.
 

#7 Genanvendte materialer i indkøb

Mål: Mindst 50 procent af alle vores indkøb kommer fra genanvendte ressourcer.