Bæredygtighedsmål

Vores overordnede bæredygtighedsstrategi er dybt forankret i Ragn-Sells vision om at være et levende bevis på at omsorg for jorden og forretninger går hånd i hånd og er tilpasset med Agenda 2030 for bæredygtig udvikling

For at opfylde vores strategi og opnå vores bæredygtighedsforpligtelser, har vi identificeret syv bæredygtighedsmål, der skal nås inden 2030:

#1 MANGFOLDIGHED 

Mål: Kulturen hos Ragn-Sells er inkluderende og ikke-diskriminerende, hvor mangfoldighed og kønsbalance blandt virksomhedens ledere er normen.

#2 ARBEJDSSIKKERHED

Mål: Vores arbejdssikkerhed er førende i branchen, og vi opfattes som et forbillede.

#3 RESSOURCEFOKUS I STEDET FOR AFFALDSFOKUS 

Mål: Den etablerede affaldshierarki (en del af EU-lovgivningen) er blevet erstattet af et ressourcefokus i stedet for et affaldsfokus-princip, der understreger vigtigheden af at sikre tilgængeligheden af cirkulære ressourcer.

#4 NEDBRINGE CO2e-EMISSIONER 

Mål: Ragn-Sells har reduceret fodaftrykket fra vores aktiviteter og faciliteter i overensstemmelse med, eller bedre end, Paris-aftalen.

#5 CIRKULÆRE LØSNINGER 

Mål: Gennem samarbejde med partnere og samfund udvikler og implementerer vi forfinerede og værdiskabende cirkulære materialestrømme med det formål at øge materialegenanvendelsen og undgå udledninger.

#6 TRANSPARENTE MATERIALESTRØMME 

Mål: Deponeringen af vores nedstrømsmaterialer på verdensmarkedet overvåges og revideres på en gennemsigtig og overensstemmende måde og er normen i samfundet.

#7 GENANVENDELSE AF MATERIALER VED INDKØB

Mål: Mindst 50 procent af alle vores indkøb stammer fra genanvendte ressourcer.

Medarbejdere i Ragn-Sells

Ledelse og management

Vores ledelsestilgang til bæredygtighed er at skabe en virksomhedskultur og en model for samarbejde med partnere, der er baseret på tillid.

→ Læs mere om vores ledelsesmodel her.