Whistleblowing Ragn-Sells Group

Whistleblowing betyder en rapportering af uacceptable forhold omkring en person i koncernen, som der efterfølgende kan handles ud fra. Uacceptable forhold er overtrædelser af love, regler, almindeligt accepterede etiske normer, andre eksterne forpligtelser eller Ragn-Sells Group’s Code of Conduct.

Whistleblowing er positivt for både virksomheden og samfundet, fordi det betyder, at uacceptable forhold kan afhjælpes. Medarbejdere, og andre interessenter, der er villige til at rapportere uacceptable forhold, er derfor en vigtig ressource for Ragn-Sells Group.

Der er ikke pligt til at foretage rapportering af uacceptable forhold. Dog opfordres den enkelte medarbejder til at indberette uacceptable forhold fordi, dette kan hjælpe koncernen med at udvikle sig i en positiv retning. Medarbejderne har dog altid pligt til at foretage rapportering, hvis der opdages eller opstår mistanke om kriminelle forhold, der kan bringe liv eller helbred i fare.

Hvem skal du whistleblow til?

Hvis en medarbejder bliver opmærksom på ulovlige handlinger, brud på Ragn-Sells Group’s Code of Conduct eller andre uacceptable omstændigheder, skal medarbejderen rapportere dette til:

Nærmest leder:

Whistleblowing ret til rapportering kan gøres mundtligt eller skriftligt. Hvis rapporteringen sker mundtligt, er det vigtigt, at den person, der modtager anmeldelsen, nedskriver alt, hvad der bliver sagt. Hvis en medarbejder føler, at det er vanskeligt at underrette lederen, kan medarbejderen henvende sig til lederens overordnede eller gøre brug af Ragn-Sells Group Whistleblowing kanaler.

Ragn-Sells Group Whistleblowing kanaler:

Ragn-Sells Group Whistleblowing kanaler er tilgængelige både internt og eksternt. Via den interne whistleblowing kanal kan rapportering ske anonymt og fortroligt til koncernens administrerende direktør, ved hjælp af web[1]løsningen, der findes på Ragn-Sells United (Intranet). Den eksterne whistleblowing kanal drives af en ekstern partner med henblik på anonym rapportering.

imageu1eb8.png

imagekhzm.png

image1t2wf.png