Sådan anmelder du dårlig opførsel og manglende overholdelse af regler

Ragn-Sells forpligter sig til at udøve etisk og ansvarlig forretningspraksis samt at overholde gældende love og regler i de lande, hvor vi driver virksomhed. Det er vigtigt, at vores medarbejdere og interessenter forstår dette og agerer i overensstemmelse hermed

Vores Code of Conduct beskriver de adfærdsprincipper, som vi alle bør stræbe efter og giver os praktisk vejledning i alle vores handlinger og daglige forretningsbeslutninger. Du kan bruge Ragn-Sells' rapporteringslinje, hvis du ønsker at rapportere et problem eller en bekymring vedrørende overholdelse af vores Code of Conduct. En bekymring omkring overholdelse kan omhandle enhver adfærd fra en medarbejder eller tredjepart, der er forbundet med Ragn-Sells og som kan overtræde loven, vores Code of Conduct eller virksomhedsdirektiver.

Alle rapporteringer vedrørende bekymringer vil blive vurderet, og der vil blive foretaget en intern undersøgelse, hvis det er nødvendigt. De relevante oplysninger om sagen, som rapportøren giver, bliver registreret i en sagsstyringsdatabase, og personen, som efterforsker sagen, vil have mulighed for at kontakte rapportøren for yderligere detaljer. Vi vil gøre vores bedste for at holde de oplysninger, som rapportøren giver os, fortrolige. Hvis den lokale lovgivning tillader det, kan rapportøren forblive anonym; dog opfordres alle rapportører til at identificere sig selv for at lette undersøgelsen.

Processen for at rapportere en bekymring:

Rapporteringslinjen er tilgængelig online eller via telefon og tilgås nedenfor. *

Du har også mulighed for at stille spørgsmål om vores forretningsadfærd ved knappen nedenfor.

Alle modtagne henvendelser vurderes og besvares, og der foretages undersøgelser, hvis det anses for nødvendigt. Enhver, der rejser en bekymring i god tro, støttes fuldt ud af Ragn-Sells' ledelse.

Stil et spørgsmål om Ragn-Sells rapporteringslinje, Ragn-Sells Code of Conduct, vores forretningspartneres Code of Conduct eller andre forretningsadfærdsproblemer.

Rapporter en mistanke om uhensigtsmæssig adfærd, overtrædelser og brud på Ragn-Sells' Code of Conduct, love og regler eller virksomhedsdirektiver.

Rapporter en mistanke om uhensigtsmæssig adfærd, overtrædelser og brud på Ragn-Sells' Code of Conduct, love og regler eller virksomhedsdirektiver.

*Vores rapporteringssystem er hostet på EY's sikre servere. Derfor er rapporteringssystemet ikke en del af Ragn-Sells' hjemmesider eller intranet.