GDPR

Ragn-Sells respekterer vores kunders og medarbejderes privatliv og bestræber sig på at sikre et højt beskyttelsesniveau ved al behandling af personoplysninger

Vores retningslinjer for databeskyttelse

Forarbejdning udført af Ragn-Sells sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. I EU / EØS gælder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) fra maj 2018.I henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse er Ragn-Sells eller de selskaber i Ragn-Sells-koncernen, som er controllere, ansvarlige for behandlingen af ​​dine personoplysninger i overensstemmelse med det, der er angivet i det følgende.

Hvilke typer personoplysninger indsamler vi?

Personlige data henviser til oplysninger, som direkte eller indirekte kan knyttes til dig som individ. Eksempler på sådanne oplysninger er dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og personnummer. Behandling af personoplysninger refererer til alle operationer, der udføres på personoplysninger, såsom indsamling, optagelse og opbevaring.

Personlige data må kun behandles for specifikke og eksplicitte formål og vil ikke blive solgt til tredjepart.

Ragn-Sells behandler personoplysninger, som du har givet os med det formål at administrere henvendelser og eventuelle kontrakter og at levere information og service i forbindelse hermed, f.eks. Forespørgsler om tjenester, prisforespørgsler eller abonnementer på vores nyhedsbreve. Dine personlige data kan også bruges til markedsføring og opfølgning samt til salg og produktudvikling med det formål at forbedre vores produkter og tjenester. Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføring og/eller tilbud, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

Sikkerhed til beskyttelse af personoplysninger

Ragn-Sells vil sikre et højt sikkerhedsniveau for dine personlige data og har til dette formål gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod utilsigtet eller ulovlig destruktion eller tab, ændring, uautoriseret adgang.

Kunderegister

Flere af vores koncernselskaber har adgang til vores delte kunderegister. Formålet med registret er at forvalte vores kundeforhold på bedst mulig måde og at koordinere de tjenester og rådgivning, som virksomhederne i koncernen tilbyder.

Vores virksomhedsregistre indeholder oplysninger om hver kunde, f.eks. Firmanavn, adresse, information om kundens kontaktpersoner samt oplysninger om hvilket koncernselskab virksomhedskunden er kunde til og hvilke tjenester og produkter den har en kontrakt til. For privatpersoner gemmer vi de kontaktoplysninger, der er nødvendige for at levere og indkræve betaling for en købt service.

Dine databeskyttelsesrettigheder

I henhold til gældende persondatalovgivning har du ret til at anmode om adgang til de personoplysninger, der behandles om dig:

• at have unøjagtige personoplysninger rettet

• at anmode om, at Ragn-Sells ophører med at behandle eller slette dine personlige data

• at inddrage tilladelse til visse former for behandling (hvor der er opnået samtykke)

• at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses

• at udøve din ret til dataportabilitet

• protestere mod behandlingen af ​​dine personlige data

I så fald bedes du kontakte Ragn-Sells’ lokale kundeservice. I nogle tilfælde kan vi muligvis ikke opfylde en anmodning, som f.eks. En anmodning om sletning eller begrænsning, hvis vi har en juridisk forpligtelse til at gemme oplysningerne eller behovet for at beskytte vores juridiske interesser. Vi kan anmode om yderligere oplysninger fra dig, hvis dette er nødvendigt for at verificere, at anmodningen kommer fra dig og ikke fra en anden person, der forsøger at få adgang til eller få kontrol over dine personlige data. Hvis du mener, at dine personoplysninger behandles i strid med gældende lovgivning, kan du sende en klage direkte til os eller til den svenske databeskyttelsesmyndighed.

Cookies

Ragn-Sells bruger cookies til at overvåge, hvordan besøgende bruger vores hjemmeside og til at identificere gentagne besøgende. Cookies er små filer, der sendes af en hjemmeside til brugerens (besøgenes) browser for at øge funktionaliteten, overvåge brugen af ​​hjemmesiden eller til andre formål. Du kan konfigurere din browser til at afvise cookies, der er gemt på din harddisk. Hvis du ønsker at gøre dette, henvises til brugervejledningen til din webbrowser. Midlertidige "session cookies" gemmes i selve browseren og slettes, når du lukker browseren.

Ragn-Sells bruger følgende cookies:
• Google Analytics til webstedsstatistik.
• Google Translate til oversættelse af tekst på webstedet.

 

Hvor længe beholder vi oplysningerne?

Vi sletter dine personlige oplysninger, når det ikke længere er nødvendigt for de formål, de opbevares for, forudsat at Ragn-Sells ikke behøver at gemme oplysningerne for at opfylde en lovmæssig forpligtelse eller en offentlig regulering, beslutning, anmodning eller retningslinjer. Med hensyn til information til faktura- og betalingsformål lagrer vi f.eks. Oplysninger som kildedokumenter eller med det formål at forsvare vores interesser i op til ti år efter, at dataene blev oprettet, eller så længe der måtte eksistere en konflikt. Vi opbevarer personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.