Tekstiler på tørresnor

En bæredygtig løsning når det gælder tekstilaffald

Korrekt sortering er et af hovedelementerne for at kunne transformere et lineært samfund til et cirkulært samfund. Derfor udsorterer vi også tekstiler med henblik på genbrug og genanvendelse og frasorterer kontaminerede materialer og eventuelle fejlsorteringer. Efter vores sortering sendes de udsorterede fraktioner til en samarbejdspartner, der gennemfører yderligere sorteringer og sikrer hvert enkelt stykke tekstils egnethed

The global goals

12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12,8

Arrow up
This specific service allows us to collaborate towards the global goals above.

Korrekt sortering er et af hovedelementerne for at kunne transformere et lineært samfund til et cirkulært samfund. Derfor udsorterer vi også tekstiler med henblik på genbrug og genanvendelse og frasorterer kontaminerede materialer og eventuelle fejlsorteringer. Efter vores sortering sendes de udsorterede fraktioner til en samarbejdspartner, der gennemfører yderligere finsortering for at sikre hvert enkelt stykke tekstils egnethed.

Tekstilproduktionen anslås at være en af de mest miljøbelastende industrier i verden, og det kræver for eksempel 1.400 liter vand at producere en enkelt t-shirt. Derudover bruges der omkring et kilo kemikalier, og der udledes omkring 15 kg CO2 ved produktion af 1 kg tekstil. Det er derfor vigtigt, at vi sorterer vores brugte tekstiler korrekt, så de kan genbruges og genanvendes. Gennem korrekt sortering kan vi sikre, at vi kan genanvende så meget som muligt, og på den måde minimere brugen af jomfruelige råvarer i vores produktioner. Du kan læse mere om hvad tekstilaffald er, her. 

Ragn-Sells har etableret en sorteringshal på Prøvestenen i København, hvor der foregår manuel sortering af tekstilerne. Efter at tekstilerne er udsorteret i forhold til genbrug og genanvendelse, sendes de til vores samarbejdspartner i Holland, der sorterer fraktionerne yderligere ud fra hvert enkelt stykke tekstils egnethed og muligheder for videreforarbejdning. Det er også her, at tekstilerne gøres klar til genbrug eller forarbejdning til nye råmaterialer.

Det er bedst for miljøet, når vi genbruger tekstilerne direkte. Mange tekstiler er dog ikke egnet til direkte genbrug, f.eks. hvis de er for slidte eller beskidte. Derfor er det vigtigt, at alle de tekstiler, der ikke kan genbruges direkte, genanvendes.

Ved at genanvende tekstilaffald, som f.eks. hullet og slidt tøj, sikrer vi, at udtjente tekstiler forbliver i kredsløbet og kan blive brugt som en ny ressource. Hvis kvaliteten af fibrene i tekstilerne er høj nok, kan de genanvendes mekanisk og bruges som råmateriale til nye tekstiler, f.eks. spinding af nyt garn. Alternativt genanvendes de som isolering i f.eks. fyld til bilsæder, til vaskemaskiner eller som klude og lignende.

Tekstiler, der er våde, mugne, jordslåede eller har rester af f.eks. olie eller maling på sig, sorteres dog som restaffald, da det kan give problemer i genanvendelsesprocessen. Derfor sendes disse til energiudnyttelse. Du kan læse mere om vores proces for håndtering tekstiler og tekstilaffald, her. 

Boer Group

Boer Group

Boer Group er vores samarbejdspartner i Europa, og de sorterer dagligt mere end 400.000 kg brugte tekstiler. Boer Group står for den yderligere sortering efter egnethed og muligheder for videreforarbejdning og sikrer også, at tekstilerne afsættes, hvor der er behov for dem. Det betyder også, at de ender med at have over 350 forskellige tekstilvaregrupper, der er sorteret efter kvalitet og afsætningsmuligheder baseret på f.eks. religion, kultur og klima i afsætningslandene. På den måde er de med til at sikre, at tøj, der af en eller anden grund ikke kan bruges i et land, ikke bare ender i en stor bunke.

Boer Group er et fremragende eksempel på, hvordan en innovativ virksomhed kan kombinere erfaring med den nyeste teknologi for at forbedre vejen mod et cirkulært samfund.

Læs mere om Boer Group