Håndtering af tekstilaffald

Historisk set har håndteringen af tekstiler været baseret primært på genbrug. De bedste tekstiler er blevet frasorteret til genbrug, og de resterende tekstiler er enten blevet genanvendt i mindre grad eller bortskaffet via forbrænding

Tekstilaffald er tøj som er vurderet til ikke at kunne genbruges mere. Post consumer tøj består af en lang række forskellige fibre typer, og giver derfor på nuværende tidspunkt nogle udfordringer i genanvendelsesprocessen for at få dem tilbage så højt som muligt i kæden igen. Derfor arbejder vi konstant sammen med vores samarbejdspartnere for at finde løsninger og teknologier til bedre at kunne udvikle de genanvendelsesmuligheder, der er i dag, og på sigt at kunne bruge tekstilaffaldet i produktion af nye tekstiler, i større skala end vi kan i dag. Samarbejdet om den teknologiske udvikling muliggør, at vi snart vil være i stand til at sikre endnu flere projekter i fibre til fibre.

I Ragn-Sells ønsker vi at sikre en komplet indsigt i forsyningskæden, og derfor garanterer vores samarbejdspartnere også fuld gennemsigtighed og sporbarhed i de genbrugs- og genanvendelsestekstiler vi afsætter.

Vores proces for håndtering af tekstiler og tekstilaffald omfatter først, at de indkomne tekstiler udsorteres manuelt til henholdsvis direkte genbrug og genanvendelse, og fejlsorteringer sorteres fra og går til energiudvinding i stedet for. Fejlsorteringerne består f.eks. af vådt og beskidt tøj, som ikke kan genanvendes. Sorteringen sker på vores anlæg i København og udføres af uddannede medarbejdere inden for tekstilsortering, uddannet i samarbejde med vores afsætningspartner. Dette sker for at sikre den mest effektive sorteringsproces.

Efter den sortering, vi foretager på vores anlæg i Danmark udsorteres det i to strømme; én med henblik på genbrug og én med henblik på genanvendelse, og herefter omlæsses tekstilerne og sendes til finsortering hos Boer Group og til genanvendelse hos Boer Group i Holland. Under finsorteringen udsorteres kun rene varegrupper afhængig af efterspørgslen. Og under genanvendelsesprocessen produceres råvarer, som sælges og bruges i industrien i produktionen af nye produkter.

Sorteringen hos Boer group under finsorteringen sker ud fra en to-trinssorteringsproces, hvor der først sker en forsortering, hvor produkterne, der er egnet til genbrug, sorteres til genbrug, og de tekstiler, som ikke er egnet til direkte genbrug, udsorteres til genanvendelse. På dette stadie i sorteringsprocessen sorteres der ud i mere end 55 forskellige tekstilvaregrupper.

Herefter sker der en finsortering, hvor tekstilerne sorteres yderligere for at klargøre dem til de globale genbrugsmarkeder. Her gennemgås hvert enkelt stykke tekstil igen og kategoriseres, således at salgbare produkter kan genbruges, hvor der er behov for dem, og være med til at sikre, at der ikke ender et bjerg af vintertøj i f.eks. Ghana. Produkterne sorteres efter anvendelsesmuligheder som f.eks. klima, hvor man kigger på shorts, t-shirts osv., religion, som påvirker f.eks. nederdele og tanktoppe, og kulturelle forhold, der kan påvirke f.eks. farven på tøjet. Efter denne finsortering vil der i alt være mere end 350 tekstilvaregrupper, der er klar til at blive leveret til markeder verden over.

Ragn-Sells klare mål er at fremme kvalitetsgenanvendelse og at få ressourcerne til at indgå i et cirkulært kredsløb, hvor de kan erstatte jomfruelige råvarer. Og vi ønsker hele tiden at sikre, så meget som muligt af resttekstilfraktionen genanvendes bedst muligt.

Tøj i bunke