København - Prøvestenen

På Prøvestenen i København modtager vi de fleste typer affald, og vi sikrer fleksible løsninger til sikker og miljømæssigt forsvarlig forvaltning

Med vores omfattende baggrund som en af Danmarks førende genvindingsvirksomheder, har vi den rette viden om de forskellige materialer, der skal håndteres, behandles og i nogle tilfælde deponeres. Siden 2008 har vi drevet et moderne genbrugsanlæg på Prøvestenen i København. Anlægget modtager en lang række genanvendelige materialer, hovedsageligt fra byggeindustrien. Anlægget bygger videre på den mangeårige erfaring, Ragn-Sells Danmark A/S har opnået på vores sorteringsanlæg i Næstved. Det gør også, at vi derfor kan garantere professionel rådgivning og behandling af de modtagne mængder.

I 2015 opkøbte Ragn-Sells NC Miljø. Dette betyder, at vi modtager og håndterer madaffald/bioaffald på Prøvestenen. Dette omlastes og sendes videre til oparbejdning på vores anlæg i Ringe, som omdanner det organiske affald til biogas.

Udover at tilbyde håndtering, behandling og genanvendelse af affald. Kan vi også hjælpe med at rådgive og, i fællesskab med jer, finde den mest hensigtsmæssige løsning i forhold til transport samt evt. leje af containere.

Kontakt
L-Vej 5-7
2300 København S
Tlf.: 70 70 25 55 
P-nummer: 1024151154

Åbningstider
Man-fre 05:00-16:00
Lør, søn samt helligdage efter aftale