Hvad er tekstilaffald?

Med affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 er der kommet nationale, strømlinede sorteringskriterier hvilket betyder, at vi fra den 1. juli 2023 også skal frasortere og behandle tekstilaffald som en separat fraktion

Tekstilaffald er en fraktion, der har et oplagt cirkulært potentiale, og som på nuværende tidspunkt langt fra udnyttes godt nok. Derfor er det et vigtigt skridt i den rigtige retning, at affaldsbekendtgørelsen fra januar 2021 og EU sætter krav om sortering og indsamling af tekstilaffald fra både husstande og virksomheder.

Tekstilaffald er kort fortalt de tekstiler, som andre ikke kan få glæde af. Det kan f.eks. være enlige sokker, ødelagt og hullet tøj eller tøj med pletter. I beholderen til tekstilaffald må der ikke komme vådt tøj eller tøj med rester fra maling, olie, sprit eller lignende. Det skal i stedet sorteres som restaffald.

Tekstilaffald omfatter generelt alle kasserede tekstiler, der ikke kan bruges i deres nuværende form. Det gælder altså også sengelinned, gardiner og duge, der ikke kan bruges af andre, samt restprodukter fra tekstilproduktionen, som f.eks. afklip.

Det er langt bedre for miljøet, hvis det tøj, som ikke fejler noget og som andre kan få glæde af, men som ikke bliver brugt længere, gives eller sælges videre i den form, det har. På den måde bevares ressourcerne, der allerede er lagt i tøjet. Derfor er det vigtigt, at vi stadigvæk sorterer til genbrug.

Hvis tekstilerne ikke håndteres korrekt, udgør det en stor belastning for miljøet. Ukorrekt håndtering resulterer ofte i deponering eller forbrænding af tekstiler, der ellers kunne være brugt bedre. Det er spild af værdifulde ressourcer og bidrager til miljøproblemer som forurening og klimaforandringer.

Genanvendt tekstilaffald kan bl.a. via mekanisk og kemisk genanvendelse blive til ny råmateriale som kan bruges i produktionen af nye produkter. Tekstilaffald ses i mange former, og i mange post consumer, altså brugt tøj fra forbrugere, ser vi mange blandede fibre typer, både naturlige og kunstige fibre f.eks. polyester eller elastan m.fl.  Der sker enormt meget på dette område og udviklingen går stærkt, så i fremtiden kan vi forhåbentlig bedre udnytte disse blandede fibre og omdanne dem til nye ressourcer højere i værdikæden end i dag, det som kaldes fibre til fibre.

Fibre til fibre betyder at vi erstatter en virgin fibre med en genanvendt fibre. Dette stiller høje krav til kvaliteten af fibrene hvis vi skal kunne forvente samme styrke. Industrien bruger allerede i dag genanvendte fibre i mange former, men direkte fibre til fibre genanvendelse kræver en høj renhedsgrad af fibrene, det betyder at det er samme materiale eller blandede fibre. Derfor bruges disse blandede fibre på nuværende tidspunkt mest i non-wowen industrien, hvor man smelter fibrene sammen i stedet for at lave garner ud af dem.

Dette kræver nemlig ikke lige så høj en kvalitet, som hvis det skal laves til garner igen. Disse produkter bruges blandt andet i bilindustrien som bilsæder og hattehylder, men også som isoleringsmateriale i f.eks. vaskemaskiner. Disse non-wowen materialer bruges også i produktionen af tøj, sko og tasker i mindre grad. Alternativt kan det bruges som fyldmateriale i møbler eller presses til plader som kan bruges til møbelproduktion. 

Med de nye kriterier for sortering og behandling af tekstilaffald kommer også bedre muligheder for at skabe en bæredygtig fremtid. Hos Ragn-Sells arbejder vi aktivt for at håndtere og afsætte tekstilerne på en ansvarlig og effektiv måde. Ved at fokusere på kvalitet og samarbejdet med vores partnere stræber vi efter at transformere tekstilaffaldet til værdifulde ressourcer og bidrage til en mere cirkulær tekstilindustri.

Tekstiler hos Boer Group