Sikker håndtering af deponeringspladser

En sikker håndtering af vores deponeringspladser er afgørende for vores evne til at beholde og opretholde vores miljøgodkendelser

Men vi betragter også vores deponeringspladser som materialebank, hvorfra vi kan omdanne affald til ressourcer. Derfor er vores materialebanker en stærk brik i vores rejse mod cirkularitet.

I processen med at afgifte de cirkulære systemer er deponeringspladser nødvendige for visse typer affald. Det er vores højeste prioritet, at opbevaring på vores deponeringspladser er sikkert. Ragn-Sell står bag en række miljøgodkendelsespligtige deponeringspladser, som løbende kontrolleres af myndigheder og af egne egenkontrolprogrammer.

Deponeringsgas anses generelt for at være et miljøproblem, det kan dog også ses som en energibærer og en ressource.

Figur med lyspærer og Ragn-Sells mand

De fleste udledninger af drivhusgasser fra Ragn-Sells' aktiviteter stammer faktisk fra deponeringspladser. Siden 2005 er det ikke længere tilladt at deponere organisk affald på deponeringspladser i Sverige.

Deponeringspladser kan dog også være en energibærer og en ressource. Ragn-Sells indsamler og forbrænder (og dermed undgår at udsende) deponeringsgas på pladserne i Sverige. Det betyder at vi opsamler gassen effektivt, og den kan derefter bruges til opvarmning, køling og til at generere elektricitet, som vores genanvendelsesprocesser kan køre på.