Miljøbeskyttelse og biodiversitet

Vores cirkulære løsninger er ikke kun rettet mod at sænke Co2-udledninger, men også på at beskytte miljøet og fremme biodiversiteten. Dette inkluderer at minimere vores spildevand og sikre en bæredygtig lokal miljøpåvirkning

Vores cirkulære løsninger er ikke kun rettet mod at sænke Co2-udledninger, men også på at beskytte miljøet og fremme biodiversiteten. Dette inkluderer at minimere vores spildevand og sikre en bæredygtig lokal miljøpåvirkning.

Miljøbeskyttelse og bekymring for biodiversitet involverer ofte lokalhandlinger. Derfor er det driftsansvar, der er knyttet til virksomhedens miljøgodkendelser, delegeret til den respektive anlægsleder. På anlæggene tages der hensyn efter forsigtighedsprincippet når tilladelser og konkrete vilkår skal besluttes. Risikoanalyser gennemføres løbende inden for rammerne af virksomhedens risikostyringsrutine.

Ragn-Sells sikrer bevarelsen af den biologiske diversitet i alle vores handlinger. Driften overholder strenge krav til anlæggenes miljøtilstand og den anlægsspecifikke egenkontrol, der er etableret på baggrund af risikovurderingen, der er udarbejdet.