Klima og Co2-udledninger

Udledning af drivhusgasser er en af de vigtigste miljømæssige aspekter for Ragn-Sells at tage stilling til. Vi er forpligtet til at reducere vores udledninger væsentligt inden for de kommende år for at nå vores ambition om at være klimapositive i 2030

Ragn-Sells negative miljøpåvirkning stammer hovedsageligt fra Co2-udledninger fra deponeringssteder, transport og renseanlæg. Vi arbejder løbende på at begrænse vores negative miljøpåvirkning. Dette omfatter håndtering, overvågning og begrænsning af udledninger fra luft, jord og vand, udvikling af transportlogistik, skift til vedvarende brændstoffer og udførelse af endelig dækning på deponeringspladser.

Vores tiltag til at opnå en klimapositiv forretning inden 2030:

  •  Eliminering af drivhusgasudledninger: Vi vil reducere drivhusgasudledninger (GHG) fra alle Ragn-Sells funktioner, ved at samarbejde med vores partnere, leverandører og kunder over hele verden. Hvor det er muligt, sigter vi efter at fjerne udledningerne helt. Der vil være en specifik udfordring med vores entreprenører og med sikring af minimumslækage fra vores deponeringssteder.
  • Fremme og udvikle cirkulære kredsløb: Vi foretrækker altid recirkulerede ressourcer i vores indkøbsproces og at udvikle løsninger, der øger recirkulation af ressourcer. Ingen gæld eller hindringer bør skubbes til fremtidige generationer og ressourcer bør afgiftes før cirkulation. 50% af det kulstof der udledes, i verden er relateret til manglen på ressourcecirkularitet.
  • Lagring af Co2 i land og opfinde løsninger, der reducerer Co2-udledninger ved at bruge Co2-fangst: Vi vil udforske og forbedre måder at lagre Co2 på gennem vores deponeringssteder. Vi vil udvikle vores deponeringssteder til at blive materialebanke for fremtiden og steder for Co2 lagring.
  •  Partnerskab med andre: For at støtte transformationen af samfundet til at blive en cirkulær økonomi, er det nødvendigt at samarbejde med andre og at have et fokus på at udvikle symbioser på tværs af brancher. Den tiltrængte forandring kommer kun, hvis vi arbejder sammen, deler viden og samskaber løsninger. 
  •  Tager ansvar sammen: Vi vil gå foran med et godt eksempel og sammen med andre slå et slag for politiske ændringer og vi vil inspirere politikere til at agere korrekt for at få et samfund med lavt kulstofindhold.
  •  Gennemsigtighed: Vi vil være transparente omkring vores fremskridt.  Vi vil kun nå vores klimapositive ambitioner, når vi har nul drivhusgasudledninger, støttet af et stærkt eksternt engagement. Detaljerede handlingsplaner for løbende fremskridt udvikles af hver forretningsenhed i deres respektive forretningsplaner.

Klimafordel ved materialegenanvendelse

Vores overbevisning er, at affald er en værdifuld ressource. Ved materialegenanvendelse, cirkulære løsninger, innovationer og de rigtige regulatorer, kan vi reducere vores eget, såvel som vores kunders, brug af nye materialer og dermed begrænse udledningen af drivhusgasser. Genanvendelse af udtjente produkter og affald til nye råvarer, er et af de mest effektive tiltag til at reducere klimabelastningen, da energiforbruget er lavere ved genanvendelse af materialer end ved udvinding af nye råvarer fra naturen.

En interessant udvikling på dette område fandt sted i januar 2021, da vi startede et nyt projekt for at teste det udfældede calciumphosphat (PCP) udvundet fra Ragn-Sells innovationsvirksomhed EasyMinings Ash2Phos-teknologi

EU har opført fosfor som en af 30 kritiske råstoffer, da fosfor er kritisk for EU's økonomi, og forsyningen er forbundet med flere risikofaktorer. PCP'en fra Ash2Phos-teknologien har attraktive egenskaber som råmateriale til gødning og som foderfosfat med højt fosforindhold, lavt fluorindhold og høj opløselighed i citronsyre. PCP'en har også lavere emissioner og er mere miljøvenlig end jomfruelig fosfor.

Genanvendt fosfor som foderfosfat

Et samarbejdsprojekt for at teste brugen af genanvendt fosfor produceret ved EasyMinings Ash2Phos-proces har med succes vist, at fosfor genvundet fra forbrændt spildevandsslam fungerer som foderfosfat til husdyr. For første gang er det nu muligt for markedet at have en genanvendt og bæredygtig foderfosfat med lav klimapåvirkning.

→ Læs mere her