Code of Conduct Ekstern

Dette etiske regelsæt, Code of Conduct, for vores leverandører definerer de grundlæggende krav til Ragn-Sells’ leverandører og tredjepartsmellemled i forhold til deres ansvar overfor interessenter. Leverandører og tredjepartsmellemled skal indberette evt. brud på denne Code of Conduct, som de bliver bekendt med, og tage de nødvendige forholdsregler