En bæredygtig løsning når det gælder elektronikaffald

Vi stræber efter, at så meget som muligt af det materiale vi håndterer, genbruges eller genanvendes, og igen indgår i kredsløbet som en ny råvare. Dette gælder også elektronikaffald, der ofte indeholder sjældne jordmetaller, der allerede nu er en mangelvare i samfundet

I dag ser vi elektroniske produkter som en selvfølge. Men for at fremstille disse produkter er der bl.a. brug for sjældne jordmetaller, såsom kobolt, ruthenium, neodymium og praseodym. Mange af disse metaller anses i dag som kritiske for udbuddet af elektroniske produkter i fremtiden.

Vi sikrer, at disse metaller kan føres tilbage til produktionen som en tilsvarende råvare. Vi håndterer og sortere derfor elektronikken manuelt, afgifter materialerne for farligt affald og genanvender en stor del af plastikken.

Når det er muligt at genbruge produkterne som de er, har vi samarbejdspartnere der giver produkterne et nyt liv.

Stikkontakter

WEEE - Producentansvar for elektriske produkter

WEEE står for "affald fra elektrisk og elektronisk udstyr" og bruges i hele EU som et almindeligt udtryk for el- og elektronikaffald. 

Med WEEE-direktivet vil man undgå, at elektronisk affald bliver blandet med almindeligt affald. Det gør man ved at give producenterne ansvaret  for at tage egne produkter tilbage og sørge for at de bliver sorteret og genanvendt. Denne returnering sker som regel via affaldsanlæg eller specialiserede virksomheder der sorterer og bearbejder det elektroniske affald. Læs mere om WEEE og producentansvaret.

Som kunde hos os er du garanteret en pålidelig og bæredygtig partner som er miljømæssigt godkendt og miljøcertificeret inden for WEEE- genanvendelse, og som står for ansvaret med at tage din virksomheds produkter tilbage, sortere dem og sende dem til genanvendelse. Du kan også læse tips og tricks til hvordan virksomheder bør arbejde med deres elektronikaffald her.

 
Verdensmålene logo

Verdensmål

12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8 og 17.17

Denne specifikke service giver os mulighed for at samarbejde omkring de globale mål nævnt ovenfor.