Elektronik

En bæredygtig løsning når det gælder elektronikaffald

Vi stræber efter at så meget som muligt af det materiale vi håndterer, genbruges eller genanvendes, og på ny indgår i kredsløbet som en ny råvare. Elektronik indeholder også ofte sjældne jordmetaller som allerede nu er en mangelvare i samfundet. Derfor er det vigtigt at vi sørger for at sortere elektronikaffald rigtigt.

The global goals

12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8 og 17.17

Arrow up
This specific service allows us to collaborate towards the global goals above.

I dag ser vi elektroniske produkter som en selvfølge, noget der gør hverdagen lettere. Men for at fremstille disse produkter er der bl.a. brug for sjældne jordmetaller, såsom kobolt, ruthenium, neodymium og praseodym. Mange af disse metaller anses i dag som kritiske for udbuddet af elektroniske produkter i fremtiden. Vi hos Ragn-Sells sikrer at vi kan føre disse metaller tilbage til produktionen som en tilsvarende råvare. Vi håndterer og sortere derfor elektronikken manuelt, afgifter materialerne for farligt affald og genanvender en stor del af plastikken. Når det er muligt at genbruge produkterne som de er, har vi samarbejdspartnere der giver produkterne et nyt liv.

Stikkontakter som elektronikaffald

WEEE - Producentansvar for elektriske produkter

WEEE er en forkortelse for "affald fra elektrisk og elektronisk udstyr" og bruges i hele EU som et almindeligt udtryk for el- og elektronikaffald. Som kunde hos os er du garanteret en pålidelig og bæredygtig partner som er miljømæssigt godkendt og miljøcertificeret inden for WEEE- genanvendelse.

Med WEEE-direktivet vil man undgå at elektronisk affald bliver blandet med almindeligt affald ved at få producenterne til at tage ansvar for at tage egne produkter tilbage og sørge for at de bliver sorteret og genanvendt. Denne returnering sker som regel via affaldsanlæg eller specialiserede virksomheder der sorterer og bearbejder det elektroniske affald. Læs mere om WEEE og producentansvaret her. 

It-affald, elektronikaffald

Genbrug Elektronik

I en manuel proces sorterer vi materialerne i forskellige kategorier. Alt plastik genanvendes. Hvis vores kunder giver samtykke til det, har vi mulighed for at reparere f.eks. computerskærme så de fortsat kan bruges. Hvis kunderne derimod ønsker at alt skal destrueres, sker dette med høj sikkerhed.