Tips og tricks til din virksomheds arbejde med elektronikaffald

Flere faktorer kan spille ind i forbindelse med elektronikaffald, men med sortering, sikkerhed og viden kan virksomheden nå langt i sit daglige arbejde og drage stor nytte af dette

Sortering:

Først og fremmest er det vigtigt at der er styr på den generelle affaldssortering. Det er vigtigt at vide hvad der skal sorteres som hvad, og have beholdere til alle fraktionerne. Sorteres der ikke grundigt nok, er der visse typer affald som bliver dyrere at komme af med, og ressourcerne bliver ikke udnyttet bedst muligt. Du kan se vores sorteringsvejledninger her. 

Ud over det, så er det en god idé at føre logs over alt det affald som forlader virksomheden, for at vide, hvordan i klarer jeres del af genanvendelsen og om der bliver sorteret korrekt.

Meget elektronik indeholder også farligt affald, som f.eks. PCB, kviksølv og batterier. Batterierne skal så vidt muligt adskilles fra produkterne og sorteres for sig selv. Lovgivning siger, at alle produktionsvirksomheder skal kunne redegøre for, hvordan det farlige affald håndteres og at det kan spores.

Sikkerhed:

Meget elektronik indeholder følsomme oplysninger, f.eks. computere, tablets og mobiltelefoner. Det er vigtigt at i virksomheden tager stilling til, hvordan i håndterer denne slags elektronik og sørger for at disse oplysninger ikke kan misbruges.

Derfor er det også vigtigt at vælge en virksomhed til at håndtere elektronikaffaldet, som destruerer de følsomme oplysninger og data korrekt og sikkert.

Viden:

Det er generelt vigtigt at medarbejdere ved, hvordan affaldet i virksomheden skal håndteres og sorteres. Medarbejderne skal uddannes i affaldshåndtering og vide hvad der sker med affaldet efter, at det er blevet afhentet. Medarbejderne skal motiveres til at gå op i affaldshåndtering, og det er viden en god kilde til. Når du f.eks. kan fremvise resultater med tydelige forbedringer, ser medarbejderne en fordel i at affaldssortere. Vi har nogle miljøkurser som kan øge dine medarbejderes viden om affald og håndtering - Affald som ressource kursus og cirkulær økonomi kursus.

Ud over det, kan engagerede medarbejde og en god løsning til dit affald være med til at sætte en bæredygtighedsprofil for virksomheden.