Tips og tricks til din virksomheds arbejde med elektronikaffald

At have styr på de faktorer der spiller ind på arbejdet med elektronikaffald, gør den daglige affaldshåndtering lettere at arbejde med. Flere faktorer kan spille ind, men med sortering, sikkerhed og viden kan virksomheden nå langt i sit daglige arbejde og drage stor nytte af dette.

Sortering:

Først og fremmest er det vigtigt at der er styr på affaldssortering generelt. Det er vigtigt at vide hvad der skal sorteres som hvad, og have beholdere til de forskellige fraktioner. Sorteres der ikke grundigt nok, er der visse typer affald som bliver dyrere at komme af med. Ud over det, så er det en god idé at føre logs over alt det affald som forlader virksomheden, for at vide, hvordan i klarer jeres del af genanvendelsen og om der bliver sorteret korrekt.

Ud over det, så indeholder meget elektronik også farligt affald. Der kan f.eks. være PCB, kviksølv og batterier. Batterierne skal så vidt muligt adskilles fra produkterne og sorteres for sig selv. Der er lovgivning som siger, at alle produktionsvirksomheder skal kunne redegøre for hvordan det  farlige affald håndteres og samtidig skal det også kunne spores.

Sikkerhed:

Meget elektronik indeholder følsomme oplysninger, f.eks. computere, tablets og mobiltelefoner. Det er vigtigt at i virksomheden tager stilling til, hvordan i håndterer denne slags elektronik og sørger for at disse oplysninger ikke kan misbruges.

Derfor er det også vigtigt at vælge en virksomhed til at håndtere elektronikaffaldet, som har styr på dette, og som destruerer de følsomme oplysninger og data korrekt og sikkert.

Viden:

Det er generelt vigtigt at medarbejdere ved, hvordan affaldet i virksomheden skal håndteres og sorteres. Medarbejderne skal uddannes i affaldshåndtering og vide hvad der sker med affaldet efter at det er blevet afhentet. Medarbejderne skal motiveres til at gå op i det, og det er viden en god kilde til. Når du f.eks. kan fremvise resultater som tydelige forbedringer, ser medarbejderne en fordel i at affaldssortere.

Ud over det, kan engagerede medarbejde og en god løsning til dit affald være med til at sætte en bæredygtighedsprofil for virksomheden.