Miljøpolitik

I henhold til vores ISO:14001 miljøcertificering foretager Ragn-Sells en miljøvurdering af hver enkelt leverandør af alle hjælpestoffer, der benyttes i virksomheden. Dette sikrer, at der udelukkende anvendes miljørigtige midler i vores arbejdsgange

Ragn-Sells vil gennem innovative og effektive løsninger sikre, at affald bliver til ressourcer. Med udgangspunkt i vores væsentlige miljøforhold, vil vi arbejde aktivt for at reducere vores miljømæssige fodaftryk. Dette sker ved at reducere emissionerne fra transport og forarbejdning af affald. Vi bestræber os på at bidrage til miljømæssige gevinster blandt vores interessenter.

Vores miljømål for 2018 er:

  • At reducere energiforbruget (L/ton) med 5% pr. år pr. håndteret ton affald. Mål 2019 = 1,0 L /ton

Der føres statistikker på vægten på alt transport ud. Dette for at tilsikre den optimale udnyttelse af lastbilerne, således at CO2-emissioner/ton holdes så lavt som muligt.

Vi anvender ISO:14001 miljøledelse, som et integreret værktøj i virksomhedens daglige virke. Herved sikres en ensartet og miljømæssig korrekt håndtering af det indkomne affald.

Vores arbejde med samfundsansvar, arbejdsmiljø, miljø og kvalitet skal baseres på vores værdier og principperne i Code of Conduct. Dette indebærer en forpligtelse til overholdelsen af gældende lovgivning. I tråd med vores certificeringer forpligter vi os også til at arbejde kontinuerligt med forbedringer. Dette arbejde skal tage udgangspunkt i både risici og muligheder. VS-arbejdet skal herudover foregå i en åben og konstruktiv dialog med vores interessenter.