Services

Vi er et levende bevis på, at omsorgen for miljøet og god forretning går hånd i hånd. Vi tilbyder innovative og effektive løsninger for at minimere, styre og omdanne affald til bæredygtige ressourcer

Ragn-Sells indsamler, sorterer og behandler affald til genanvendelse og genbrug. Hvert år håndterer vi ca. 400.000 tons affald på anlæg fordelt i hele landet som bliver behandlet og sendt videre som råvarer til genvindingsindustrien eller til energiproduktion. Af disse råvare fremstilles nye træ, papir, plast og metal produkter, og vi overvåger nøje dette forløb, og  sikre os at alt sker på den bedste produktions og miljømæssig måde.  

Vores kunder kan også være energiselskaber, der producerer el- eller fjernvarme. Udover disse omdanner vi ca. 100.000 tons organisk affald til nye ressourcer hvert år.

Udover at tilbyde håndtering, behandling og genanvendelse af affald. Kan vi også hjælpe med at rådgive og i fællesskab med jer finde den mest hensigtsmæssige løsning i forhold til transport samt evt. leje af containere, komprimeringsudstyr o. lign. Målet er at det skal være så nemt som muligt for jer, at håndtere jeres affald på den mest miljørigtige måde.

Vi glæder os til at fortsætte vores effektive partnerskaber med vores eksisterende kunder og vil meget gerne høre fra fremtidige kunder.