Kerneydelser

Vi er fleksible, og kan tilpasse vores løsninger til jeres behov, således at I får den løsning, der passer lige præcist jeres virksomhed

Ragn-Sells er medejer af MiljøLogistik. MiljøLogistik er landsdækkende serviceleverandør af affalds- og genanvendelsesløsninger, som omfatter hele funktionskæden fra intern håndtering til afsætning af restprodukter. Grundlæggende er det vores idé, at håndterer affald på den mest miljørigtige og mest effektive måde. Det gør vi blandt andet ved at sikre at volumen i containerne udnyttes optimal, og på den måde holde de logistiske omkostninger pr. kg. på et minimumsniveau.

Dette sikrer vi med følgende processer:

  • Løbende opdatering af kundeportal som viser nøgletal, såsom kr./kg
  • Servicestrategi, som løbende følger op bl.a. på fyldningsgrad
  • Korrekt valg af materiel, herunder udsortering af genanvendeligt affald  

Vi tager aktiv del i udviklingen af fremtidens affaldsløsninger, og i øjeblikket deltager vi i forsøg omkring :

  • Indsamling og behandling af hård plast
  • Registrering og måling af CO2-påvirkning af affaldshåndering
  • Elektroniske løsninger for registrering af affaldsmængder og kundekontakt