Gardin foran by

Ragn-Sells indgår samarbejde med 'Hold Danmark Rent'

Samarbejdet er en del af reThink diplomkonceptet, hvor vi årligt gennem går virksomheders affaldshåndtering, med henblik på at optimere den. Sammen med vores certificerede kunder støtter vi samtidig 'Hold Danmark Rent' og deres arbejde med at nedbringe henkastet affald i det offentlige rum

16 jun. 2022

HDRs arbejde nyttiggøres i forskellige typer af projekter. Disse projekter understøtter naturligvis alle det overordnede formål, nemlig at nedbringe mængderne af henkastet affald i naturen og det offentlige rum. Projekterne kan antage mange forskellige former, hvor nogle er kortvarige mens andre reelt ingen bagkant har. Langt de fleste af projekterne er kendetegnet ved kreative partnerskaber i samarbejde med både borgere, kommuner, staten og erhvervslivet, herunder Ragn-Sells.

Hold Danmark rent er et praktisk orienteret videnscenter og en netværksorganisation, der arbejder nonprofit for at holde Danmark rent.

Formålet er klart, og det er at mindske det stigende problem med henkastet affald i naturen og det offentlige rum. HDR fokuserer på at skabe nye løsninger, der kan synliggøre problemet og engagere mennesker ved tværgående samarbejde og borgerinddragelse, så alle passer ordentligt på affaldet.

Hver gang der bliver foretaget en reThink kundecertificering, donerer vi penge til Hold Danmark Rents almennyttige arbejde for renere og mere affaldsfrie lokalområder i Danmark.

Læs mere om 'Hold Danmark Rent' og deres projekter her