reThink Kundegennemgang

Med reThink kan din virksomhed tage det første cirkulære skridt

reThink øger bevidstheden om, hvad der skal til, for at vi ikke spilder jordens ressourcer, så vi sammen kan nå FN's bæredygtighedsmål. Du kan være med til at skabe en bæredygtig fremtid.

reThink giver dig en årlig gennemgang af din virksomheds affaldshåndtering. Efter gennemgangen modtager du en rapport, der viser, hvilke elementer der kan optimeres.

Du får også mulighed for at gennemføre et digitalt kursus i cirkulær økonomi og FN's bæredygtighedsmål. 

Vi udsteder, efter den årlige gennemgang, et diplom med vurdering af, hvordan din virksomhed udnytter ressourcerne i affaldet.

Verdensmålene logo

Verdensmål

12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 12.2.1, 12.5.1

Denne specifikke service giver os mulighed for at samarbejde omkring de globale mål nævnt ovenfor.

Bliv cirkulær med reThink

Ved den årlige gennemgang af affaldshåndteringen gennemgår vi hele affaldsstrømmen, og sikrer at din virksomhed altid har de bedste løsninger for miljøet, og med henblik på at udnytte ressourcerne. Vi deler vores viden om, hvorfor de værdifulde materialer skal sorteres fra, så de kan genbruges og dermed bruges igen og igen.  Derudover vil virksomheden få input til, hvad du skal gøre for at minimere mængden af ​​affald. reThink vil bidrage til bedre ressourceudnyttelse af din virksomheds affald.

reThink diplom

God affaldshåndtering reducerer Co2aftrykket!

Der findes en række certificeringer, der inspirerer virksomheder til at tænke mere miljøvenligt. Fælles for alle disse er, at god affaldshåndtering er afgørende for at mindske det fodaftryk, som virksomheden efterlader sig. Med reThink vil du kunne få en mere omkostningseffektiv, miljøvenlig og opdateret affaldsløsning. Din virksomhed modtager en grundig rapport, og så kan de nødvendige tiltag iværksættes.


Hvad er inkluderet i en reThink-gennemgang 

  • Årlig gennemgang af din affaldshåndtering for at sikre økonomiske og bæredygtige løsninger. Efter gennemgangen gives forbedringsforslag knyttet til de opnåede kriterier
  • Digital uddannelse i cirkulær økonomi og FN's Verdensmål
  • ReThink diplom med det aktuelle niveau, som du kan bruge i dit videre bæredygtighedsarbejde
  • Hver gang en virksomhed får udarbejdet et reThink diplom, støtter Ragn-Sells  projekter, der arbejder for cirkulære løsninger og en bæredygtig planet

 

Samarbejde med 'Hold Danmark Rent'

Hold Danmark Rent er et praktisk orienteret videncenter og en netværksorganisation, der arbejder nonprofit i et udviklende samarbejde med kommuner, frivillige og virksomheder, herunder Ragn-Sells. Formålet med Hold Danmark Rent er at mindske det stigende problem med henkaster affald i naturen og det offentlige rum. Hold Danmark Rent fokuserer på at skabe nye løsninger, der kan synliggøre problemet og engagere mennesker ved tværgående samarbejde og borgerinddragelse, så alle passer ordentligt på affaldet.

Hver gang en virksomhed får udarbejdet et reThink diplom af Ragn-Sells doner vi penge til hold Danmark Rents almennyttige arbejde for renere og mere affaldsfrie lokalområder i Danmark.

Læs mere om Hold Danmark Rent her