Fra biospand til ny ressource: Madaffaldets rejse

Madaffald spiller en vigtig rolle når vi taler udvinding af energi. Derfor er det vigtigt at forstå, hvad der rent faktisk sker når vi smider madaffald i bioskraldespanden

27 jun. 2023

Når vi smider madaffald ud, så begynder en rejse, hvor det forvandles fra affald til en værdifuld ressource. Mange forbrugere tror måske, at alt affaldet bare bliver blandet sammen på skraldebilen og ender på forbrændingsanlægget, men virkeligheden er langt mere interessant og bæredygtig.

Når madaffaldet sorteres korrekt, er det første skridt for at sikre, at det bliver omdannet og ressourcerne udnyttes på bedst mulig vis. Sorteringen ude i husstandene gør vi kan sikre separat indsamling og behandling fra almindeligt restaffald. Lastbilen der afhenter affaldet, har to kamre, så det sikres at madaffaldet ikke blandes med det restaffaldet under afhentningen. Herefter transporteres affaldet til vores anlæg, hvor det stadigvæk holdes separat adskilt.

Når madaffaldet derefter ankommer til Ragn-Sells, begynder en proces med nøje sortering og forbehandling. Først fjernes eventuelle fremmedlegemer og uønskede materialer for at sikre den bedst mulige kvalitet. Derefter bliver madaffaldet ledt til biogasanlægget, der ligger lige ved siden af forbehandlingsanlægget. Her produceres biogas, som kan bruges til el, varme og gasdrevne biler. Restproduktet bruges som gødning, og på den måde bringes vigtige næringsstoffer tilbage i naturens kredsløb. Det mindsker behovet for kunstgødning og reducerer samtidig affaldets miljømæssige fodaftryk. 

For at give et visuelt indblik i madaffaldets rejse har Arwos, en af vores mange kommunale kunder, lavet en video, som vi har fået lov at dele. Denne video illustrerer hele processen. I videoen kan du se, hvordan madaffaldet afhentes, leveres til Ragn-Sells, håndteringsprocessen hos Ragn-Sells og hvordan det bliver til en ny ressource. Du vil også få et indblik i det værdifulde arbejde, der udføres af Ragn-Sells' dygtige medarbejdere for at sikre en effektiv og bæredygtig omdannelse af madaffaldet.