En bæredygtig løsning når det gælder madaffald

Korrekt sortering er nøglen til optimal genanvendelse. Madaffald skal derfor være så "rent" som muligt. Organisk affald/madaffald betyder, at det er biologisk nedbrydelige varer, dog accepterer vi også, at madaffaldet kan være emballeret

Ragn-Sells Denmark har to forbehandlingsanlæg, der er specialiseret i at modtage og bearbejde madaffald. I dag håndterer vi ca. 80.000 tons organisk affald årligt på de to anlæg.

Affaldet, vi behandler, er en blanding af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) og organisk affald. Vi modtager madaffald både med og uden emballage, og vores proces gør det muligt også at genanvende emballagedelen. Det organiske affald, vi behandler, stammer typisk fra kommuner (KOD), dagligvarebutikker, fødevarerproducenter, storkøkkener, institutioner, fastfoodrestauranter, hoteller og restauranter.

Ved at sortere korrekt, dannes de bedste betingelser for genanvendelse til biogas, gødning og biodiesel.

Vi kan sammen begrænse madspild og samtidig sørge for, at affaldet indgår i en cirkulær genanvendelse.

Blandet madaffald

Det meste madaffald får vi fra de store supermarkedskæder, og der er stadig meget af det, der er i emballage. Som de eneste forbehandlingsanlæg i Danmark kan vi vaske og tørre den plast, som maden har været i. Det betyder, at vi kan sende den tilbage til plastproducenterne, som så kan bruge plasten i nye plastprodukter.

Hvad sker der med madaffaldet?

Hvad nytter det egentlig, at du sorterer madaffaldet? Og hvad sker der, når skraldebilen har hentet dit madaffald?

Bliv klogere ved at se denne lille film, som er lavet af Arwos.

Mad bliver jord

Biomasse

Den producerede pulp sælges til NatureEnergy, som ligger på samme matrikel som forbehandlingsanlæggene. Pulpen kan derfor pumpes direkte over til kunden, og en masse miljøbelastning undgås.

Hos NatureEnergy varmes pulpen op for at dræbe eventuelle vira og bakterier, før den blandes med gylle og dybstrøelse fra lokale landmænd. Herefter ligger biomassen i en såkaldt reaktor og "gasser af". Efter ca. 30 dage køres den nu afgassede biomasse tilbage til landmændene, som bruger den som gødning på deres marker. I forhold til traditionel gylle har den en noget større gødningsværdi og lugter langt mindre.

Verdensmålene logo

Verdensmål

12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12,8

Denne specifikke service giver os mulighed for at samarbejde omkring de globale mål nævnt ovenfor.