Kræves der sporbarhed i forbindelse med madaffald?

Ja, der er krav om sporbarhed i forbindelse med madaffald i Danmark. Ifølge den danske lovgivning skal virksomheder, der håndterer eller transporterer madaffald, kunne dokumentere og spore affaldets oprindelse, behandling og bortskaffelse.

 

Virksomheder, der producerer madaffald, som f.eks. restauranter, kantiner og supermarkeder, skal registrere mængden og typen af madaffald samt opbevare dokumentation for håndtering og bortskaffelse af affaldet. Dette omfatter oplysninger om, hvor affaldet er blevet transporteret hen, og hvordan det er blevet behandlet, f.eks. til kompostering eller biogasproduktion.

 

Desuden er der et krav om sporbarhed for affaldstransportører, der håndterer madaffald. De skal kunne dokumentere, hvilke mængder affald de transporterer, og hvor det er blevet leveret til. Dette sikrer, at der er kontrol og overvågning af affaldsstrømmene for at forhindre ulovlig dumping eller uansvarlig håndtering af madaffald.

 

Sporbarhedsreglerne er en del af den overordnede affaldslovgivning i Danmark og har til formål at sikre en forsvarlig og bæredygtig håndtering af madaffald samt at forebygge miljø- og sundhedsmæssige risici.