Holsted

Anlægget i Holsted er vores andet anlæg som modtager og behandler madaffald. Efter forarbejdning på anlægget, videresælges det som råvare til biogasanlæg i Danmark

Anlægget modtager madaffald fra kommuner, supermarkeder, restauranter og lignende, samt kassationsvarer fra levnedsmiddelindustrien primært fra Jylland.

Vi arbejder konstant på at minimere emballagedelen i madaffaldet i samarbejde med vore kunder, så vi miljømæssigt og økonomisk får en bæredygtig forretning. Det er derfor vigtigt at vore kunder sorterer deres affald så godt som muligt, så vi kan kører det rigtige affald det rigtige sted hen! Husk det, når du er derhjemme, og når du er på arbejde!

Kontakt
Grindstedvej 4A,
6670 Holsted
Tlf.: + 45 29 35 58 56
P-nummer: 1026417283

Åbningstider
Man–tors: 06.00-18.00
Fredag: 06.00-17.00