Hvorfor er det vigtigt at reducere madspild?

Madspild har betydelige økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser. Ifølge Eurostat genereres der hvert år næsten 59 millioner ton madspild i EU. Det svarer til omkring 131 kg pr. indbygger og medfører et anslået tab på 132 milliarder euro.

 

Ca. 10% af alle fødevarer, der leveres til detailhandel, restauranter, kantiner (såsom skoler og virksomheder) og husholdninger, går til spilde. Samtidig har omkring 32,6 millioner mennesker ikke råd til at have et kvalitetsmåltid, herunder kød, fisk eller vegetariske retter, hver anden dag.

 

FoodwasteEU.png

 

Madspild har også betydelige miljømæssige konsekvenser og står for 252 millioner ton CO2-ækvivalenter, hvilket svarer til ca. 16% af de samlede drivhusgasemissioner fra EU's fødevaresystem. Hvis madspild var en medlemsstat, ville det være den femtestørste udleder af drivhusgasemissioner. Desuden lægger madspild en unødvendig byrde på knappe naturressourcer, såsom jordareal og vandforbrug.