Hvor meget madaffald smides ud hvert år i hele verden?

Ifølge Food Waste Index, en global rapport udarbejdet af UN Environment Programme, bliver der hvert år smidt mere end 900 millioner ton mad væk, hvilket svarer til, at 17% af den mad, der er tilgængelig for forbrugere - i butikker, husholdninger og restauranter - ender direkte i skraldespanden. Ca. 60% af dette spild sker i hjemmet.

 

Rapporten skønner, at der blev genereret omkring 931 millioner ton madspild i 2019, hvoraf 61% stammede fra husholdninger, 26% fra madtjenester og 13% fra detailhandel. Dette antyder, at 17% af den samlede globale fødevareproduktion kan gå tabt (11% i husholdninger, 5% i restauranter m.m. og 2% i detailhandel).

 

Der er en generel lighed i genereringen af madspild pr. indbygger i husholdninger på tværs af lande med forskellig indkomst. Dette antyder, at bekæmpelse af madspild er lige relevant uafhængigt af indkomstniveauet i det enkelte land.