Hvor meget madaffald smides hvert år ud i Danmark?

Ifølge en opgørelse udarbejdet af Miljøstyrelsen fra 2021 produceres der hvert år 1.214.000 ton madaffald. I undersøgelsen har Miljøstyrelsen kortlagt mængden af madaffald fra fire forskellige sektorer. Knap 456.000 tons, svarende til 38%, af madaffaldet kommer fra husholdningerne. Læs mere her: Nye tal for madaffald på tværs i sektorer. 

 

For at nuancere omfanget af madspild har Miljøstyrelsen, ud over opgørelsen af madaffald, også vurderet mængden af madspild for fire led i fødevareværdikæden. Omfanget af madaffald og madspild er estimeret til følgende:

I ton 

Madaffald (inkl. madspild) 

Madspild  

Primærproduktion 

59.000 

44.000 

Forarbejdnings- og fremstillingssektoren 

529.000 

385.000 

Detailhandelen og anden fødevareproduktion 

99.000 

96.000 

Restaurationsbranchen og restaurationstjenester 

71.000 

42.000 

Husholdninger 

456.000 

247.000 

I alt  

1.214.000 

814.000 

Ovenstående statistik har dog også fejlkilder. For hvis du putter madaffald i en container til madaffald, bliver det registreret som madaffald, og hvis du putter madaffaldet i en container til brændbart affald, bliver det registreret som brændbart affald.