Hvor meget madaffald havner sammen med restaffaldet?

For at få viden om, hvor meget borgerne smider ud, og hvor dygtige vi er til at sortere, har Econet og COWI på vegne af Miljøstyrelsen i 2022 kigget i danskernes skraldespande. Resultaterne af undersøgelsen viser, at der er en betydelig mængde madaffald, der ender i restaffaldet årligt i Danmark. Det indikerer, at der er et stort potentiale for forbedring af sorteringen af madaffald.

 

Ifølge undersøgelsen udgør det usorterede restaffald i øjeblikket næsten 62% af den samlede mængde affald, der indsamles fra danske husholdninger. Men i fremtiden forventes mængden af restaffald at blive reduceret med næsten en kvart million tons, fra 873.677 tons til 605.870 tons, når alle kommuner implementerer effektive indsamlingssystemer til de ti forskellige affaldsfraktioner.

 

Hvis forudsigelsen holder stik, vil fordelingen af husholdningsaffaldet blive vendt om, så kun 42% af affaldet fra husholdningerne ender som restaffald til forbrænding. Størstedelen af husholdningsaffaldet vil i stedet blive indsamlet med henblik på genanvendelse.

 

Læs mere om Miljøstyrelsens undersøgelse her. 

 

Mange kommuner arbejder aktivt med at reducere madspildet. F.eks. har Københavns Kommune et mål om at reducere madspildet med 50% inden 2030. En halvering af madspildet vil have en betydelig effekt på CO2-reduktionen, da det vil bidrage til en reduktion på cirka 20.000 tons CO2. Læs mere her.