Hvem er ansvarlig for indsamling af madaffald i Danmark?

I Danmark er det kommunerne, der er ansvarlige for indsamling af madaffald hos borgerne. Kommunerne har implementeret forskellige affaldssystemer, herunder organisk affaldssortering, for at håndtere madaffaldet så effektivt som muligt.

 

I de fleste kommuner indsamles madaffald separat, enten i særskilte beholdere eller gennem separate affaldsposer. Det indsamlede madaffald bliver derefter behandlet enten ved kompostering eller anaerob forgæring, hvor det omdannes til enten kompost eller biogas.

 

Kommunerne arbejder også på at oplyse og uddanne borgerne om korrekt sortering og håndtering af madaffald, for at minimere mængden af madspild og sikre en miljømæssig ansvarlig bortskaffelse af madaffaldet.

 

Virksomheder og organisationer kan frit vælge, hvem de vælger at bruge som aktør inden for indsamling af madaffald.