Hvad er forskellen på bioaffald og madaffald?

Bioaffald og madaffald er relaterede, men de betegner ikke nødvendigvis det samme.

 

Bioaffald er en bredere kategori, der omfatter organisk materiale, der kan nedbrydes biologisk. Det kan inkludere forskellige former for affald, såsom madaffald, haveaffald, græsafklip, kviste, blade, papir, træ og lignende organiske materialer.

 

Madaffald er en mere specifik form for bioaffald og refererer til de rester og affaldsprodukter, der kommer fra fødevarer. Det omfatter for eksempel madrester, skræller, knogler og andet affald, der stammer fra tilberedning, forarbejdning eller forbrug af fødevarer.

 

Så mens madaffald er en underkategori af bioaffald og specifikt henviser til affald fra fødevarer, dækker bioaffald et bredere område og kan omfatte andre typer organisk affald ud over madaffald.