Hvad er anerob forgæring?

Anaerob forgæring er en biologisk proces, hvor organisk materiale nedbrydes uden brug af ilt (anaerob betyder "uden ilt"). Processen udføres af forskellige typer mikroorganismer, primært bakterier, der trives i miljøer uden ilt.

 

Under anaerob forgæring nedbrydes organisk materiale som madaffald, gylle, spildevand eller biomasse i en lufttæt beholder kaldet en forgæringsreaktor eller biogasreaktor. Mikroorganismerne, kendt som methanogener, nedbryder det organiske materiale i flere trin:

 

1. Hydrolyse: Komplekse organiske forbindelser nedbrydes til enklere molekyler som fedtsyrer, sukkerarter og proteiner.

 

2. Syntese: De enklere molekyler omdannes til organiske syrer som eddikesyre, propionsyre og smørsyre.

 

3. Acidogenese: De organiske syrer omdannes til flygtige fedtsyrer som eddikesyre, propionsyre og smørsyre.

 

4. Acetogenese: Flygtige fedtsyrer omdannes til acetat og brint.

 

5. Methanogenese: Acetat og brint omdannes af methanogener til biogas, primært bestående af metan (CH4) og kuldioxid (CO2).

 

Biogassen kan opsamles og bruges som en vedvarende energikilde til produktion af el, varme eller brændstof. Den resterende masse, kaldet gylle eller biorest, kan bruges som gødning eller jordforbedringsmiddel, da den stadig indeholder næringsstoffer fra det nedbrudte organiske materiale.

 

Anaerob forgæring er en miljøvenlig proces, der udnytter organisk affald til produktion af energi og reducerer emissionen af drivhusgasser sammenlignet med alternative metoder til affaldshåndtering.