Har EU et mål for begrænsning af madaffald?

Ja, EU-Kommissionen vil have 30 procent mindre madspild i 2030. Tonsvis af mad går hvert år til spilde i EU. Derfor har EU-Kommissionen foreslået nye mål for mindsket madspild.

 

EU er således fast besluttet på at nå  verdensmål for bæredygtig udvikling nr. 12.3, om senest i 2030 at have halveret madspild pr. person i detail- og forbrugsleddet og at have reduceret fødevaretabet i fødevareproduktions- og forsyningskæderne.

 

For at fremskynde dette mål foreslår Kommissionen, at medlemsstaterne senest i 2030 har reduceret fødevarespildet med 10% inden for forarbejdning og fremstilling samt med 30% (pr. person) samlet set inden for detailhandel og forbrug, herunder restauranter, restaurationstjenester og husholdninger.

 

Resultaterne fra den første EU-omfattende overvågning af omfanget af madspild, der blev gennemført i 2020, vil danne grundlag for vurderingen af fremskridtene. Der kan også overvejes et tidligere referenceår for medlemsstater, der kan dokumentere de tiltag, der blev iværksat før 2020, og som har overvågning til at bekræfte de opnåede fremskridt.

 

Inden udgangen af 2027 vil der blive foretaget en formel evaluering af de fremskridt, medlemsstaterne har gjort, og der vil være mulighed for at justere kursen, hvis der findes dokumentation for, at EU kan bidrage endnu mere til den globale ambition.