Facts om madaffald

  • Et ton madaffald giver ca. 60-65 kg flydende biogas, eller 6 af de store gule 11-kilos gasflasker.

 

  • Der skal ca. 15 tons madaffald til, for at man kan opvarme et almindeligt parcelhus i et år!

 

  • Madaffald udgør en betydelig del af vores affaldsstrømme. I mange lande udgør madaffald mellem 30% og 40% af det samlede affald, der genereres. Også i Danmark udgør madaffald en betydelig del af affaldsstrømmen. Ifølge tal fra Miljøstyrelsen udgjorde madaffaldet omkring 30% af det samlede husholdningsaffald i 2019. Dette svarer til et årligt gennemsnit på omkring 760.000 tons madaffald fra danske husholdninger.

 

  • Madaffaldet producerer metan, en stærk drivhusgas. Når organisk materiale nedbrydes under anaerobe forhold (uden ilt), produceres metan, som bidrager til klimaforandringerne. Ved korrekt håndtering og nedbrydning kan madaffald dog bruges til at generere grøn energi som biogas, der kan erstatte fossile brændstoffer.

 

  • I nogle lande og byer bliver madaffald genbrugt til kompostering. Kompostering af madaffald er en naturlig og bæredygtig måde at omdanne affaldet til næringsrig jordforbedring. Kompostering reducerer affaldsmængden og skaber samtidig en ressource til havebrug og landbrug.

 

  • Nogle fødevarer, der normalt betragtes som affald, kan faktisk spises. For eksempel bruges broccolistilke, gulerodsgrønt og bananskaller ofte i forskellige retter eller til fremstilling af juice og smoothies.

 

  • Madaffald kan være en kilde til værdifulde næringsstoffer. Selvom fødevarerne ikke længere er spiselige, indeholder de stadig nyttige næringsstoffer. Ved at genvinde disse næringsstoffer fra madaffald kan vi mindske behovet for kunstgødning og reducere miljøpåvirkningen af landbrugspraksis.

 

  • Nogle virksomheder og forskningsinstitutioner arbejder på at udvikle innovative løsninger til genanvendelse af madaffald. Dette inkluderer teknologier til produktion af bioplastik og bioenergi samt anvendelse af insekter til at omdanne madaffald til dyrefoder eller menneskeføde.

 

Disse facts om madaffald illustrerer vigtigheden af at håndtere og udnytte madaffald på en bæredygtig måde for at reducere miljøpåvirkningen og udnytte de ressourcer, der er til stede i affaldet.