Management og ledelse

Vi ønsker at være en drivkraft for bæredygtig forretningsudvikling og cirkularitet

Vores overordnede ledelsestilgang til bæredygtighed er at skabe en virksomhedskultur og en model for samarbejde med partnere, der er baseret på tillid. Dette tillidsgrundlag gør os i stand til at være en drivkraft for bæredygtig forretningsudvikling og cirkularitet.

Byggestenene til at skabe tillid internt og eksternt er illustreret i vores 5C ledelsesmodel – Communication, Collaboration, Commitment, Compliance og Competence.

Communication

Vi øger vores evne til at kommunikere, således at alle, inden for eller uden for Ragn-Sells, kan bidrage til vores bæredygtighedsmål. Vi lytter til hinanden og søger hele tiden at starte en dialog, og vi giver konstruktiv feedback, der fører til større resultater.

Collaboration

Gennem samarbejde hjælper vi hinanden med at få succes ved at dele viden, netværke og skabe fælles mål for at understøtte ét Ragn-Sells, og også for at accelerere cirkulariteten sammen med vores eksterne interessenter.

Commitment

Vi er forpligtet til Ragn-Sells og er loyale over for de beslutninger, der træffes. Ved at sætte klare og målbare mål for hver enkelt medarbejder, inspirerer vi folk til at være engagerede. Vi stræber efter løbende at forbedre os som individer og som organisation.

Compliance

 Ved at tage ansvar og være i overensstemmelse med eksterne love, regler og standarder, samt interne politikker og retningslinjer, bevarer vi tilliden som en transformationspartner til cirkulær økonomi. Det at overholde er en løbende proces, der sætter forventninger til vores adfærd og som hjælper os med at holde fokus.

Competence

Vi udvikler hele tiden vores kompetencer gennem vores løbende arbejde og specifik kompetenceudvikling. Med de rette kompetencer kan vi støtte vores kunder i deres cirkulære rejse.

Lyspærer og Ragn-Sells figur

Bedst administrerede virksomheder 2022

Ragn-Sells er blevet anerkendt som en af Sveriges bedst administrerede virksomheder for andet år i træk. Prisen er sponsoreret af Deloitte i samarbejde med Nasdaq. "Swedens Best Managed Companies" er en kvalitetspris, der gives til private svenske virksomheder. Prisen gives baseret på kriterier, som strategisk fokus, operationel struktur, virksomhedskultur og økonomisk udvikling.

“This award is a confirmation that we have structures in place and that our work is permeated by the strategic direction that we believe is required to achieve our goals.”

- Lars Lindén, CEO Ragn-Sells Group