Ansvarlig forsyningskæde

Ragn-Sells har en omfattende forsyningskæde, der indebærer både leverandører, samarbejdspartnere og kunder. Faktisk samarbejder vi med en lang række aktører på tværs af hele forsyningskæden

 Derudover spiller vi ofte en afgørende rolle i andre aktørers forsyningskæder, både som kunde og leverandør. Det stiller yderligere krav til os om at optræde som en ansvarlig samarbejdspartner i alle vores aktiviteter og i alt, hvad vi foretager os.

Identificering og håndtering af downstream og
upstream risici

At identificere og være fuldt bevidst om eventuelle risici, både downstream og upstream i vores værdikæde, er det første skridt i at sikre en ansvarlig forsyningskæde. I vores downstream-aktiviteter, både lokalt og globalt, kan involvering med andre aktører indebære risici, såsom manglende overholdelse og afvigelser fra miljømæssige, sociale og økonomiske love og regler. I upstream omfatter risici dårlige arbejdsforhold for entreprenører, lejede chauffører og ansatte hos vores leverandører og kunder.

GIF der beskriver processen fra downstream til upstream

Materiale ført tilbage til samfundet

 At bringe materiale tilbage til samfundet er kernen i vores forretning. Vi sælger indsamlet materiale til genanvendelsesanlæg eller til mellemmænd, der leverer materiale til genanvendelse. Ragn-Sells opererer på det globale marked og sælger til aktører som papirfabrikker og plast- eller metalindustrier, der udnytter materialerne i deres produktionsprocesser. Andre kunder er energiselskaber, der bruger affaldsprodukter til at producere el og fjernvarme.

Illustration af globus og forstørrelsesglas.

EcoVadis Ratingsystem

Ragn-Sells bruger EcoVadis-platformen, der er en platform designet til at styre og kommunikere virksomhedens bæredygtighedspræstationer ud fra vurderinger på fire temaer: miljø, arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder, etik og bæredygtige indkøb, herunder også detaljer om styrker og forbedringsområder. I 2021 opnåede Ragn-Sells bronzeniveauet i ratingsystemet efter en uafhængig undersøgelse fra EcoVadis.