Ragn-Sells Recyclables

Ragn-Sells opererer via flere datterselskaber, der er placeret i fire forskellige lande: Sverige, Norge, Danmark og Estland. Ragn-Sells transporterer 1,5 mio. tons affald til genanvendelse hvert år. Vores kunder er placeret over hele verden, dog primært i Europa og Asien

Vi arbejder hele tiden på at forbedre os og mindske belastningen på miljøet gennem smartere og mere miljøvenlige transportløsninger.

Alt affald som krydser grænserne er underlagt kontrol, fastsat af internationale, europæiske og nationale lovgivninger.  Formålet med denne lovgivning er at beskytte den offentlige sundhed og miljøet, og at sikre passende og forsvarlig affaldshåndtering. Hvis ikke disse bliver fulgt af alle involverede parter, eksportører, affald-producenter, importører, og modtagende faciliteter, kan disse retsforfølges. Det genererer ikke kun negativ omtale for de involverede virksomheder, men resulterer også i store bøder og i yderste konsekvens fængselsstraf.

Med dette i tankerne, skal følgende overvejes, før de beslutter at eksportere affald:

Hvordan er affaldet klassificeret?

Hvilket land vil du sende affaldet til?

Bliver bortskaffelsen eller genanvendelsen udført på en måde, der tager hensyn til folkesundheden og miljøet?

Der er flere muligheder, når det kommer til skibsoverfart af affald på tværs af grænserne, alt afhængigt af hvad svarene på ovenstående spørgsmål er. Det er ikke altid let, at bestemme hvilken løsning der er den bedste, grundet den brede vifte af driftsmiljøer, love og regler.

Ragn-Sells kan hjælpe dig med at forstå driftsmiljøet og TFS, samtidig med at sikre at alle materialer til bortskaffelse/genanvendelse bliver transporteret, modtaget og behandlet i overensstemmelse med nationale og internationale regler.

Ragn-Sells Group har mere end hundrede års erfaring med at indsamle og håndtere affald.