Ragn-Sells' Historie

Tilknytningen til Ragn-Sells koncernen giver Ragn-Sells Danmark direkte adgang til omfattende know-how indenfor affaldsbehandling samt et vidtforgrenet netværk af samarbejdspartnere

Pionerer i genbrug siden 1928

Året var 1881, da Amandus Zakarias Leonard Sellberg starter Sellbergs Hestetransport på Odengatan 45 i Stockholm i Sverige. Hvad han ikke vidste dengang var, at han lagde grundstenene til en af ​​Sveriges førende genbrugsvirksomheder.

Ragn-Sells gård

Det tog nogle år før virksomheden begyndte at gå i den retning. Inden det giftede Amandus sig med Julia Axelia Häggberg, fra Väderholmens gård i Sollentuna. Parret flyttede til gården og fik senere sønnen Ragnar.

Sønnen Ragnar Sellberg skulle vise sig at være en pioner indenfor genbrug, og han havde en innovativ tankegang som var langt forud for sin tid. I 1928 solgte han kartofler og mælk fra gården i forskellige områder af Stockholm. Den unge Ragnar kom på ideen til at bringe affaldet fra byen tilbage til gården og styre det der.

Sagt og gjort, Väderholmen blev Sveriges første bud på en genbrugsstation.

Grundtanken og visionen var at gøre jorden til et bedre sted for de kommende generationer. Ragnar fortsætter med at udvikle forretningen, og i 1933 bliver han administrerende direktør for AZ Sellbergs Åkeri. På dette tidspunkt har virksomheden omkring 100 heste. I løbet af de kommende år skiftes mange af hestene ud til fordel for ny teknologi, nemlig biler.

Virksomheden drives fra gården i flere generationer, og alle har bidraget og hjulpet så langt som de kunne.

Efter et generationsskifte i 1960'erne sælges AZ Sellbergs Directory.

Efter noget tid forlader Ragnar posten som præsident, og engagere sig i sit nye selskab AB North Trim. Selskabet vokser hurtigt og bliver en af de førende virksomheder indenfor genanvendelse af affald. 1968 skifter begge selskaber navn til Ragn-Sells AB. Ragnar fortsætter med at udvikle svensk genbrug og er en aktiv miljømæssig debattør indtil sin død i 1995.

I tredje generation tiltræder Erik Sellberg som CEO i 2008. Både før og efter har Ragn-Sells AB ekspanderet og startet op i flere lande; Norge, Estland, Danmark.

I dag er det Lars Lindén som er CEO.

Foruden driften i de forskellige lande består Ragn-Sells AB også af datterselskaberne RSM&CO og Recyclables.

I 2005 blev NC Miljø stiftet. Deres speciale var at indsamle og oparbejde fritureolie til bioolie. Virksomheden startede i en gammel maskinhal i Herrested. Efterhånden som det gik godt, besluttede de i 2010 at bygge ny fabrik i Ørbæk. Kort efter begyndte de med organisk affald, med henblik på at starte samarbejder med biogasværker. I takt med at ”bioaffald”, og genanvendelsen heraf, blev mere og mere italesat i Danmark blev fokus samtidigt vendt imod muligheden for, at indsamle større mængder fra vores store supermarkedskæder i Danmark. 

I løbet af vinteren 2014–2015 besluttede Ragn-Sells, efter nøje overvejelser og hjælp fra vores svenske kollegaer, at indtræde i en hidtil rimelig ukendt del af affaldsbranchen, nemlig oparbejdning af emballeret organisk affald til biomasse. Da den nye produktion var en del mere pladskrævende, besluttede man at leje en stor hal på Nyborg havn. Det var i hovedtræk denne del Ragn-Sells ville satse på i sin fremtidig strategi.

Ragn-Sells Danmark er en af Danmarks største operatører inden for indsamling og behandling af affald til genanvendelse. Ragn-Sells Danmark er et fuldt ejet datterselskab af den familieejede, svenske, miljøkoncern Ragn-Sells AB, der har afdelinger i Sverige, Norge, Estland, og i Danmark. Koncernen har ca. 2900 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. SEK 6 milliarder.

Ragn-Sells Danmark har i dag seks anlæg fordelt i hele Danmark. og vi er ca. 100 medarbejdere. Ragn-Sells Danmark håndterer årligt ca. 400.000 tons affald.