Miljøpolitik

I henhold til vores ISO:14001 miljøcertificering foretager Ragn-Sells en miljø-vurdering af hver enkelt leverandør af alle hjælpestoffer, der benyttes i virksomheden. Dette sikrer, at der udelukkende anvendes miljørigtige midler i vores arbejdsgange

Ragn-Sells vil gennem innovative og effektive løsninger sikre, at affald bliver til ressourcer. Med udgangspunkt i vores væsentlige miljøforhold, vil vi arbejde aktivt for at reducere vores miljømæssige fodaftryk. Dette sker ved at reducere emissionerne fra transport og forarbejdning af affald. Vi bestræber os på at bidrage til miljømæssige gevinster blandt vores interessenter.

Vi anvender ISO:14001 miljøledelse, som et integreret værktøj i virksomhedens daglige virke. Herved sikres en ensartet og miljømæssig korrekt håndtering af det indkomne affald.

Vores arbejde med samfundsansvar, arbejdsmiljø, miljø og kvalitet skal baseres på vores værdier og principperne i Code of Conduct. Dette indebærer en forpligtelse til overholdelsen af gældende lovgivning. I tråd med vores certificeringer forpligter vi os også til at arbejde kontinuerligt med forbedringer. Dette arbejde skal tage udgangspunkt i både risici og muligheder. VS-arbejdet skal herudover foregå i en åben og konstruktiv dialog med vores interessenter.