Kvalitetspolitik

Ragn-Sells arbejder i forhold til affaldshierarkiet og dermed at minimere mængden af affald til forbrænding. Vi er certificeret efter ISO 14 001 og 9001-standarderne og vi arbejder aktivt med vores miljø- og kvalitetsmål

Vores arbejde med samfundsansvar, arbejdsmiljø, miljø og kvalitet skal baseres på vores værdier og principperne i Code of Conduct. Dette indebærer en forpligtelse til overholdelsen af gældende lovgivning. I tråd med vores certificeringer forpligter vi os også til at arbejde kontinuerligt med forbedringer. Dette arbejde skal tage udgangspunkt i både risici og muligheder. VS-arbejdet skal herudover foregå i en åben og konstruktiv dialog med vores interessenter.

Vi er certificeret efter ISO 14 001 og 9001-standarderne

Ragn-Sells har et velfungerende sikkerhedsudvalg, hvis ansvar er at rådgive virksomheden om alle forhold, der har, eller kan få betydning for arbejdsmiljøet. Udvalget består af sikkerhedsrepræsentanter fra alle virksomhedens afdelinger, der mødes fire gange årligt, for at drøfte emner omkring sikkerhed og sundhed. Alle medarbejdere og gæster har adgang til rene og pæne toiletforhold.

Det er vigtigt for os, at alle er lige og skal føle sig velkomne, når de kommer på vores pladser. Der bliver altid talt og kommunikeret på en professionel måde. Udover det er der fri adgang til kaffe, kakao, te og vand. Alle der kommer på vores pladser skal være iført sikkerhedssko og vest, hvilket de informeres om via skiltning. Rygning er forbudt på alle vores pladser. Ragn-Sells medarbejdere er ansat på overenskomst, og vi følger selvfølgelig gældende regler. Derudover har alle medarbejdere en sundhedsforsikring. Vores HR afdeling varetager evt. spørgsmål, som kan opstå i et ansættelsesforhold og løses yderst professionelt af erfarne medarbejdere.

Vores arbejde med samfundsansvar, arbejdsmiljø, miljø og kvalitet skal baseres på vores værdier og principperne i Code of Conduct. Dette indebærer en forpligtelse til overholdelsen af gældende lovgivning. I tråd med vores certificeringer forpligter vi os også til at arbejde kontinuerligt med forbedringer. Dette arbejde skal tage udgangspunkt i både risici og muligheder. VS-arbejdet skal herudover foregå i en åben og konstruktiv dialog med vores interessenter.