Politikker

Her kan du læse lidt om vores politikker

Hensigten med disse retningslinjer for virksomhedspolitikken er at give alle Ragn-Sells medarbejdere samt alle interessenter oplysninger om virksomhedens målsætninger, principper og kultur. Ragn-Sells har vedtaget disse politikker, som fastlægger en række principper for hvorledes Ragn-Sells som virksomhed skal agere gældende for alle. Principper og overbevisninger, som har formet Ragn-Sells i sin udvikling, og som gør sig gældende for vores arbejde og er karakteriseret af bæredygtigheden i vores handlinger og funktioner.

Jo tydeligere vores målsætninger er, jo bedre bliver vi til at opnå dem. Dette gælder både vores erhvervsmæssige og forretningsmæssige orientering og vores forpligtelse over for vores kvalitetsstandarder. Denne beslutning er også et udtryk for vores sociale ansvar for den økonomiske udvikling. Dette omfatter også ansvarlig behandling af miljøet, hvorved vi kan bidrage til et godt resultat inden for bæredygtighed.