ISO Certificeringer

ISO certificeringerne som er anerkendt i hele verden, er for mange synonym med at kvalitet og effektiv styring samt en struktureret kundedialog går hånd i hånd

Det er vores virksomhedspolitik, at vi enhver tid, lever op til gældende love og regler i al håndtering af affald.
Derfor er Ragn-Sells miljøgodkendt ligesom, at vi er certificerede i forhold til ISO 14001 og ISO 9001. Herudover er vi optaget i Affaldsregisteret som godkendt aftager af elektronikskrot.