Om Ragn-Sells GreenPort A/S

Med Ragn-Sells GreenPort A/S ønsker vi at være en førende aktør inden for bæredygtig transport og at bidrage til at reducere CO2-udledningerne i logistiksektoren

Ragn-Sells GreenPort A/S er specialiseret i "stevedoring", hvilket kort sagt betyder lastning og losning af gods inden for skibstransport. Den ekspertise, der er i virksomheden, sikrer, at gods transporteres effektivt og sikkert via skibstransport, hvilket generer mindre CO2-udledning end lastbiltransport. Udover stevedoring-tjenester driver Ragn-Sells GreenPort A/S også et behandlingsanlæg, der fokuserer på jordbehandling, biobrændsel og RDF (Refused Derived Fuel).

Anlægget ligger på havnen i Køge, hvilket er en unik position med nem adgang til infrastruktur i Danmark samt de skandinaviske lande og Baltikum via søtransport.

GreenPort A/S blev grundlagt i 2020 med en vision om at forbedre import og eksport af grønne materialer. Formålet var at fremme grøn transport og sikre fuld gennemsigtighed. I 2023 blev GreenPort A/S en del af Ragn-Sells koncernen, og ændrede navn til Ragn-Sells GreenPort A/S. 

Det primære fokus ligger i grønne transportløsninger, som at transportere gods via skib. Ved at transportere gods via skib reducerer vi CO2-udledningerne i forbindelse med logistikken. Det er med til at gavne vores kunder ved at minimere deres miljøpåvirkning og samtidig sikrer pålidelig og effektiv transport af godset.

Virksomhedens arbejde med affald har udviklet sig fra at være en ren affaldsopbevaringsplads til nu at være et reelt behandlings- og genanvendelsesanlæg. Udviklingen af virksomheden er sket for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter grønnere transportløsninger og behandling af forskellige materialer.